Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale eiendomsavgifter - generelt

Kommunale eiendomsavgifter faktureres to ganger i året.

Grunnlaget for prisene er kostnadene kommunen har (selvkost) for den enkelte tjeneste. Tinglyst eier er ansvarlig for at regningen blir betalt. Ved eierskifte blir adresseregisteret automatisk oppdatert etter tinglysing. Regningen blir ikke delt opp mellom kjøper og selger.

Når skal avgiftene betales?
 
1. termin: 1.1 – 30.06 (forfall 1. april)
 • Vann- og avløpsgebyr for første halvår. Dersom en har vannmåler, betales gebyr for første halvår + avregning forrige år. Vannmålerleie betales en gang i året.
 • Boligrenovasjon, dunk og container; gebyr for første halvår - faktureres to ganger pr år.
 • Hytte/støl containerrenovasjon - for første halvår
 • Eiendomsskatt - for første halvår
 • Feieavgift boliger og hytter - for første halvår
 • Tilsyn fyringsanlegg (brannforebygging) boliger og hytter - for første halvår
 • Slamavgift - for første halvår

2. termin 1.7 – 31.12 (forfall 1. oktober)

 • Vann- og avløpsgebyr for andre halvår. Dersom en har vannmåler betales det etter antatt forbruk, med avregning 1. termin påfølgende år.
 • Boligrenovasjon for dunk og container – gebyr for andre halvår
 • Hytte/støl containerrenovasjon - for andre halvår
 • Feieavgift boliger og hytter - for andre halvår
 • Tilsyn fyringsanlegg(brannforebygging) boliger og hytter - for andre halvår
 • Slamavgift - for andre halvår
 • Tilsyn avløpsanlegg - betales en gang i året
 • Eiendomsskatt - for andre halvår
Vil du dele opp faktura på kommunale gebyr?

Vi tilbyr nå at du kan få faktura på kommunale gebyr oftere.

Du kan beholde dagens ordning med 2 ganger pr år, eller få faktura 6 ganger pr år.

Dersom du ønsker å dele opp fakturaen vil de ha forfall 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 og 1/12.


Avtale om endring av fakturahyppighet må inngås før fakturering av hoved-terminene, dvs før 15/2 eller før 15/8 hvert år.

Les om hvordan du går fram for å dele opp faktura i flere terminer

Endring av gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt 2022

Hol kommune vedtok den 2.12.2021 gebyr, betalingssatser og eiendomsskatt for 2022 i saknr. 95/20 Handlingsprogram og økonomiplan 2022 – 2025 med Årsbudsjett 2022.

Det er økning på 3% på de fleste satsene innenfor skolefritidsordningen, kulturskole, barnehage, byggesaksbehandling, planbehandling, utslippstillatelse, eiendomsoppgaver og husleiesatser.

Det er økning på flere satser innenfor helse og omsorg og matrikkelloven.

Vannforsyning bolig:
Økning i abonnementsgebyr (fast sum) til kr 1729 pr. år og i pris for forbruk til kr 18 pr m3

Vannforsyning fritidsbolig:
Økning i abonnementsgebyr (fast sum) til kr 2766 pr. år og i pris for forbruk til kr 18 pr m3

Avløp bolig:
Økning i abonnementsgebyr (fast sum) pr. år til kr 2125 og nedgang i pris for forbruk til kr 24 pr m3.

Avløp fritidsbolig:
Økning i abonnementsgebyr (fast sum) pr. år til kr 3400 og nedgang i pris for forbruk til kr 24 pr m3

Slamgebyr:
Økning i abonnementsgebyr (fast sum) pr. år og for pris pr. m3 (størrelse på anlegget)

Renovasjon: Økning
Feiing og brannforebyggende tilsyn: ingen endring

Eiendomsskatt:
Takstene kontorjusteres med 3 % i 2022. Skattesatsen for boliger og fritidseiendommer settes lik satsen i 2021, dvs. 3 promille. Les om eiendomsskatt i Hol kommune.


Gebyrregulativ

Oversikt over kommunale gebyrer og betalingssatser 2022

 

Vann- og avløpsgebyr

Vannmåler

Slamtømming

Tilsyn avløpsanlegg

Renovasjonsavgift – avfall

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Eiendomsskatt

 

Om din faktura


Se din faktura

Søke fritak, søke om betalingsutsettelse eller klage

Betale faktura - hvordan og hvemAndre gebyrer