Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunale eiendomsavgifter - generelt

Kommunale eiendomsavgifter faktureres to ganger i året.

Grunnlaget for prisene er kostnadene kommunen har (selvkost) for den enkelte tjeneste. Tinglyst eier er ansvarlig for at fakturaen blir betalt. Ved eierskifte blir adresseregisteret automatisk oppdatert etter tinglysing. Faktura blir da ikke delt opp mellom kjøper og selger.
Når skal avgiftene betales?
Første termin: 01.01–30.06 (forfall 01.04)
 • Vann- og avløpsgebyr for første halvår. Dersom en har vannmåler, betales gebyr for første halvår og avregning fra forrige år. Vannmålerleie betales en gang i året.
 • Boligrenovasjon, dunk og container; gebyr for første halvår (faktureres to ganger pr år).
 • Hytter og støler containerrenovasjon, for første halvår
 • Co2-avgift avfall
 • Eiendomsskatt, for første halvår
 • Feieavgift boliger og hytter, for første halvår
 • Tilsyn fyringsanlegg (brannforebygging) boliger og hytter, for første halvår
 • Tilsyn avløpsanlegg
 • Slamavgift, for første halvår

Andre termin 01.07–31.12 (forfall 01.10)

 • Vann- og avløpsgebyr for andre halvår. Dersom en har vannmåler betales det etter antatt forbruk, med avregning første termin påfølgende år.
 • Boligrenovasjon for dunk og container, gebyr for andre halvår
 • Hytter og støler containerrenovasjon, for andre halvår
 • Co2-avgift avfall
 • Feieavgift boliger og hytter, for andre halvår
 • Tilsyn fyringsanlegg(brannforebygging) boliger og hytter, for andre halvår
 • Slamavgift, for andre halvår
 • Tilsyn avløpsanlegg 
 • Eiendomsskatt, for andre halvår
Vil du dele opp faktura på kommunale gebyr?

Vi tilbyr nå at du kan få faktura på kommunale gebyr oftere.

Du kan beholde dagens ordning med 2 ganger pr år, eller få faktura 6 ganger pr år.

Dersom du ønsker å dele opp fakturaen vil de ha forfall 1. februar, 1. april, 1. juni, 1. august, 1. oktober og 1. desember.


Avtale om endring av fakturahyppighet må inngås før fakturering av hoved-terminene, dvs før 15.2 eller før 15.8 hvert år.

Hvordan gå fram for å dele opp faktura i flere terminer

Gebyrer, betalingssatser og eiendomsskatt 

Vann- og avløpsgebyr

Om vannmåling

Slamtømming

Tilsyn avløpsanlegg

Renovasjonsavgift, avfall

Co2-avgift, avfall

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Eiendomsskatt


Oversikt over endringer i gebyrene 2023-2024

Endringer i kommunale gebyrer og betalingssatser 2023-2024 finner du på side 81-91 i økonomiplanen. (PDF)

Justering av renovasjonsgebyret 25.01.2024(PDF)

Feie- og tilsynsgebyret faktureres uten mva f.o.m. 01.01.2024.

Om din faktura

Se din faktura, logg inn på Min faktura.

Søke fritak, søke om betalingsutsettelse eller klage.

Betale faktura, hvordan og hvem.


Andre gebyrer og betalingssatser

Andre gebyrer i Hol kommune