Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilsyn avløpsanlegg

Kommunen har vedtatt å innføre årlig gebyr for tilsyn med små avløpsanlegg fra 2022.


For å nå miljømålene i vanndirektivet, har de nasjonale forurensings-myndighetene satt større fokus på å begrense forurensing fra utslipp av avløpsvann.


Kommunene er forurensings-myndighet for avløpsanlegg opptil 50 personer (kap. 12 anlegg) , og anlegg opptil 2000 personer  (kap. 13 anlegg), og er derfor lovpålagt å føre tilsyn slik at disse anleggene ikke medfører fare for forurensing, og at anleggene overholder alle krav i lokal forskrift om små avløpsanlegg.

Gebyret er med på å finansiere arbeidet med opprydding i spredt avløp, samt tilsyn og kartlegging av avløpsanlegg i kommunen.

 

Gebyr

Anlegg etter forurensingsloven kap. 12  kr. 250,- (2022)

Anlegg etter forurensingsloven kap. 13  kr. 500,- (2022)


Gebyrregulativ 2022 – Punkt 4.3 om tilsynsgebyr