Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilsyn avløpsanlegg

For å nå miljømålene i vann-direktivet, har de nasjonale forurensings-myndighetene satt større fokus på å begrense forurensing fra utslipp av avløpsvann.

Kommunen har vedtatt å innføre årlig gebyr for tilsyn med små avløpsanlegg fra 2022.

Kommunene er forurensings-myndighet for avløpsanlegg opptil 50 personer (kap. 12 anlegg) , og anlegg opptil 2000 personer  (kap. 13 anlegg), og er derfor lovpålagt å føre tilsyn slik at disse anleggene ikke medfører fare for forurensing, og at anleggene overholder alle krav i lokal forskrift om små avløpsanlegg.

Gebyret er med på å finansiere arbeidet med opprydding i spredt avløp, samt tilsyn og kartlegging av avløpsanlegg i kommunen.

 

Gebyr 2023

  • Anlegg etter forurensingsloven kap. 12  kr.   595 (2023)

  • Anlegg etter forurensingsloven kap. 12  kr 1.190 (2023)

    (Side 101 i Handlingsprogram og økonomiplanen )

Gebyr 2022 

  • Anlegg etter forurensingsloven kap. 12  kr. 250
    (første gang fakturert andre halvår 2022)

  • Anlegg etter forurensingsloven kap. 13  kr. 500
    (første gang fakturert andre halvår 2022)