Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Fra og med 2015 blir feiing og brannforebyggende tilsyn fakturert hver for seg.

 

Boliger

Hyppighet på feiingen og tilsyn vurderes etter behov. Mye fyring - ofte feiing.
 
Avgiften deles opp og faktureres slik:

Ved feiing og tilsyn hvert 8. år, blir kostnaden delt i åtte, og 1/8 av gebyret betales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert 6. år, blir kostnaden delt i seks, og 1/6 gebyret belales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert 4. år, blir kostnaden delt i fire, og ¼ av gebyret betales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert  2. år, blir kostnaden delt i  to, og halve gebyret betales hvert år.
Ved årlig feiing og tilsyn betales hele summen hvert år.

 

Fritidsboliger

Hol kommune har obligatorisk feiing og tilsyn i fritidsboliger.

Avgiften deles opp og faktureres slik:

Ved feiing og tilsyn hvert 8. år, blir kostnaden delt i åtte, og 1/8 av gebyret betales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert 6. år, blir kostnaden delt i seks, og 1/6 gebyret belales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert 4. år, blir kostnaden delt i fire, og ¼ av gebyret betales hvert år.
Ved feiing og tilsyn hvert  2. år, blir kostnaden delt i  to, og halve gebyret betales hvert år.
Ved årlig feiing og tilsyn betales hele summen hvert år.

Hyppighet for utførelse av tjenesten blir vurdert etter at feierinspektørene har vært på eiendommen.

Les om Hol brann og redning

 

Ny sentral forskrift kom 1.1.2016

I denne forskriften ble det bestemt at samtlige bygg som har pipe/ildsted skal ha feietjenester. Grunnet manglende kapasitet, har ikke Hol kommune kunnet ta med alle fritidsboliger/støler i ordningen før i 2021.

Sentral forskrift om brannforebygging

Gebyr for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing 2022

På Min side kan du logge inn og sjekke status for eiendommen din. Her kan du også velge hvor mange terminer du ønsker å få faktura for i året. 

Min side