Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Fra og med 2015 blir feiing og brannforebyggende tilsyn fakturert hver for seg.

Boliger og fritidsboliger

Hyppigheten på tilsyn og feiing er risikobasert og vurderes utfra kriterier som

 • Mengde sot ved sist inspeksjon
 • Type skorstein
 • Type ildsted
 • Alder på bolig
 • Alder på beboere
 • Type byggverk
 • Ikke utført planlagt tiltak = årlig gebyr  

Avgiften deles opp og faktureres slik: ·        

 • Ved feiing og tilsyn hvert sjette år, blir kostnaden delt i seks, og en sjettedel av gebyret betales hvert år.        
 • Ved feiing og tilsyn hvert fjerde år, blir kostnaden delt i fire, og en fjerdedel av gebyret betales hvert år.      
 • Ved feiing og tilsyn hvert annet år, blir kostnaden delt i  to, og halve gebyret betales hvert år.        
 • Ved årlig feiing og tilsyn betales hele summen hvert år.

Les om Hol brann og redning

 

Ny sentral forskrift kom 01.01.2016

I denne forskriften ble det bestemt at samtlige bygg som har pipe/ildsted skal ha feietjenester. Grunnet manglende kapasitet, har ikke Hol kommune kunnet ta med alle fritidsboliger/støler i ordningen før i 2021.

Sentral forskrift om brannforebygging

Gebyr for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing 2022

Gebyr for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing 2023

På Min side kan du logge inn og sjekke status for eiendommen din. Her kan du også velge hvor mange terminer du ønsker å få faktura for i året. 

Min side