Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Personvern og informasjonskapsler

Personvernerklæring

Erklæringen skal gi informasjon om hvordan Hol kommune behandler personopplysninger og hvilke rettigheter registrerte har. Med registrerte menes personen som opplysningene kan knyttes til.

Det er behandlingsansvarlige som avgjør formålet med behandlingen av personopplysninger og som er ansvarlig for at personopplysningsloven og personopplysningsforskriften blir fulgt. I kommunen er det rådmannen som er behandlingsansvarlig.

Personopplysningsloven

Personvernerklæringen følger forutsetningene i personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Les mer om personvern på nettsidene til Datatilsynet.

Personvern og taushetsplikt

Medarbeidere i Hol kommune plikter å hindre at uvedkommende får tilgang eller kjennskap til personlige opplysninger om deg.

  • Vi sikrer at bare medarbeidere med tjenstlig behov får tilgang til dine personopplysninger.
  • Vi sikrer at opplysningene ikke kan endres eller slettes av andre enn de som har autorisasjon.
  • Vi sikrer at personopplysningene er tilgjengelige når det er nødvendig for å utføre våre oppgaver og gi deg ei best mulig tjeneste.
Formålet med behandlingen av personopplysninger

Opplysninger du fyller inn i skjema, benytter kommunen for å behandle forespørselen din. For at vi skal være sikre på at vi svarer rett person, blir du derfor bedt om å fylle inn fødselsnummer i våre skjema. Alle personopplysninger vil bli behandlet fortrolig og vil bare bli benyttet til saksbehandling av den aktuelle saken. Fødselsnummer vil aldri synes på offentlig tilgjengelige dokument.

Samtykke

Om du er enig i at personvernet ditt er sikret ved denne erklæringen, samtykker du til lagring av innsamlede data om deg. Samtykket gjelder som godkjenning av våre retningslinjer for personvernet og for behandlingen av opplysningene. Opplysningene du har tastet inn vil ikke være tilgjengelig for Hol kommune, før du har sendt inn søknaden. Når søknaden er sendt fra deg, har du samtidig samtykket.

Unnlate samtykke

Om du ikke samtykker i at personvernet er godt nok ivaretatt, vil du ikke kunne benytte elektronisk skjermdialog. Da må du ta kontakt med servicetorget for å avtale ei manuell løsning.

Rett til innsyn og sletting av personopplysninger

Du kan når som helst be om å få hvilke personopplysninger vi har om deg, hva de benyttes til og hvordan de er innhentet. Dette gjelder både manuelle og elektroniske registre. Om du finner at opplysningene er unøyaktige eller ufullstendige, kan du be om å få opplysningene rettet eller slettet. Denne tjenesten er gratis og du skal få svar innen 30 dager.

Vi retter eller sperrer opplysninger som ikke lenger er nødvendige for formålet med registreringen. Dette gjelder ikke om opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, f.eks. arkivloven eller regnskapsloven.

Videreformidling

Kommunen skal ikke selge, bytte eller videreformidle informasjon om deg til tredjepart uten at du har samtykket til dette.

Sikker dataoverføring

Hol kommune benytter HTTPS for å sikre vår nettløsning mot hacking. HTTPS gjør at kommunikasjonen skjer sikkert mellom nettleseren i din datamaskin eller mobile enhet og serveren som driver nettstedet.

Bruk av cookies på kommunens nettsider

En cookie er en liten tekstfil som legger seg i internminnet på nettleseren din. Den gir oss statistikk som vi benytter til å gjøre nettsidene og de digitale tjenestene bedre for brukerne våre. Til dette benytter vi analyseverktøyet Google Analytics.

Personvernombud

Hol kommune har et personvernombud som du kan kontakte hvis du har spørsmål om kommunen sin behandling av personopplysninger. Personvernombudet arbeider for at personvernet skal ivaretas på en god måte, både for medarbeidere og innbyggere.

Personvernombud
Mari Bøygard
e-post: personvernombudet@hol.kommune.no
tlf. 942 88 392

Informasjonskapsler (Cookies) på Hol kommunes nettsider

Hol kommune bruker informasjonskapsler for å analysere det generelle brukermønsteret på www.hol.kommune.no. Informasjonskapsler er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside, som for eksempel www.hol.kommune.no. Innholdet i informasjonskapslene utveksles mellom din datamaskin og www.hol.kommune.no hver gang du ser på en nettside. Kapslene sørger for at nettstedet fungerer best mulig. Ingen personlig eller identifiserende informasjon blir lagret, og vi kan ikke identifisere enkeltbrukere. I forhold til den norske Ekom-loven er samtykke gitt så lenge innstilinger i nettleseren er satt til å godta informasjonskapsler, og det finnes informasjon om bruk av disse på nettsiden. Du kan hindre at informasjonskapsler lagres på datamaskinen ved å endre innstillingene i nettleseren.

Informasjonskapsler som benyttes av Hol kommune

ASP.NET_Sessionld:

Informasjonskapselen brukes for at publiseringsløsningen vår skal fungere. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

ARRAffinity:

Håndterer lastbalansering. Ingen personlig informasjon. Informasjonskapselen fjernes fra datamaskinen når du lukker nettleseren.

AddThis:

Informasjonskapselene sørger for at du ser oppdatert teller hvis du deler en side med AddThis sosial deling. Varighet på 2 år. Ingen data fra disse sendes tilbake til AddThis

Google Analytics

Informasjonskapselen samler inn informasjon for statistikk om bruk av nettsider. Dette for at kommunen skal kunne optimalisere sidene og gjøre de enklere for brukeren. Kommunen får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvor brukerne kommer fra, på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt osv.

EPiServer innlogging

Informasjonskapselen gir tilgang til EPiServer om man er innlogget (gjelder kun ansatte i Hol kommune som har tilgang til EPiServer).