Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Fellestjenester i Hallingdal

Samarbeid i hallingdalskommunene

LEIKEN, EKTA, FRI OG FRISK:

Hallingdal logo
Hallingdal logo

Regionen vår består av de seks kommunene Flå, Nesbyen, Gol, Hemsedal, Ål og Hol.

Dalen strekker seg fra Gulsvik ved Krøderen der bygda ligger på gammel havbunn, omlag 150 meter over havet og helt opp til høgfjell opp mot 2000 meter over havet, og grensa mot Vestland. Arealet er på hele 5840 kvadratkilometer og omlag 15 mil langt. Rundt 70 prosent av arealet ligger mer enn 900 meter over havet.

Hallingdal

Les om Hallingdal, ung Halling, jobb i Hallingdal, bo i Hallingdal, Hyttehalling med mer.

Regionrådet for Hallingdal

Regiorådet for Hallingdal er et politisk samarbeidsorgan for de seks kommunene i Hallingdal. Hallingtinget er det øverste organet i Regionrådet. 


Hallingdal barneverntjeneste

Interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, og Flå. 


Hallinghelse

Hallinghelse er et interkommunalt samarbeidstiltak for likeverdige helsetjenester i de seks kommunene i Hallngdal. 

Kurs i Hallingdal - helse

På denne siden finner du informasjon om helserelaterte kurs i offentlig regi som arrangeres i Hallingdal. Her finner du også påmeldingsskjema. Om du selv er arrangør av helserelaterte kurs i offentlig regi, er det fint om du legger dette ut på denne siden.


Miljøretta helsevern Hallingdal

Miljøretta Helsevern Hallingdal utfører lovpålagte oppgaver, som tilsyn, rådgivning og løpende saksbehandling etter deler av folkehelseloven, smittevernloven, røykeloven og en rekke forskrifter til disse, i nært samarbeid med kommuneoverlegene i hver enkelt kommune.

PPT og OT Hallingdal

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjeneste for Hol, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommuner. Tjenesten har ansvar for barn og unge som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg har tjenesten ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for eleven/barnet med særlige behov. 

SLT-koordinator

SLT er en forkortelse for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak. SLT-koordinatoren jobber interkommunalt på systemnivå med rus og kriminalitetsforebyggende tiltak for barn og unge. Ål kommune er vertskommune.
Ole-Reidar Lågrinn er SLT-koordinator i Hallingdal.
(Hol, Ål, Gol, Nesbyen, Flå og Hemsedal).
Kontaktinformasjon:
Mobil: 977 67 693
E-post: ole-reidar.lagrinn@hallingnett.no

Hallingdal Renovasjon

Hallingdal renovasjon IKS er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Hol, Ål, Gol, Hemsedal, Nesbyen, Flå og Krødsherad. Selskapet skal bl. a. drive innsamling og håndtering av husstandsavfall, næringsavfall og slam. 

Jobb i Hallingdal

- møteplassen som kobler arbeidsgiver og arbeidssøker

Hallingdal Etablerersenter

Hallingdal Etablerersenter gir uavhengig og gratis veiledning til personer i Hallingdal som vil starte forretningsvirksomhet, eller til bedrifter i omstilling/utvikling.

Hva Skjer?

Aktivitets- og arrangementskalender for hele Hallingdal

Fritid Hallingdal

Har du lyst til å komme i gang med aktivitet og lurer på hva som finnes av tilbud? På fritidhallingdal.no  vil du finne aktiviteter for alle aldersgrupper. Du kan søke på kommune/alder/aktivitetstype og lignende. Da finner du kontaktinformasjon og inspirasjon til å komme i gang med noe som kan fenge deg. Om du er med i et lag eller en organisasjon, legg aktiviteten inn på denne nettsiden og gjør aktivitetstilbudet deres almen kjent.


-  oversikten er ikke uttømmende..

Andre fellestiltak