Kontakt oss Ledige stillinger Min side

PPT og OT Hallingdal

Pedagogisk-psykologisk tjeneste og oppfølgingstjenesten (PPT og OT Hallingdal)

PPT og OT for Hol, Gol, Hemsedal, Nesbyen og Flå kommune                    

Tjenesten har ansvar for barn og unge som ikke har tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. I tillegg har tjenesten ansvar for voksne med rett til grunnskoleopplæring. Tjenesten skal hjelpe skolen og barnehagen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for eleven/barnet med særlige behov. Den pedagogisk psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidet sakkyndig vurdering der loven krever det.


Hva arbeider PPT med?

•Funksjonshemminger av ulike slag

•Fagvansker (f. eks. lese-/skrivevansker, matematikkvansker)

•Språk- og talevansker

•Atferdsvansker

•Sosiale og emosjonelle vansker

•Systemarbeid i skoleklasser/barnehageavdelinger


Kontakt med PPT

Foreldre kan selv ta kontakt med PPT for oppmelding. Dersom skole eller barnehage, ønsker at barnet skal meldes til PPT-kontoret, må det skje med foreldrenes samtykke og de skal skrive under tilmeldingskjemaet. Klasser og barnehageavdelinger kan og meldes til PPT. Meldingsskjema kan du få i barnehager og skoler, på hjemmesiden til PPT eller ved å ta kontakt direkte med PPT-kontoret. Det er ingen søknadsfrist.  Meldingene blir behandlet etter hvert som de blir mottatt. Ansatte ved PPT-kontoret har taushetsplikt og alle tjenester er gratis. Barn med behov for langvarige og koordinerte tjenester har rett på en individuell plan og en koordinator. Les mer om koordinerende enhet her.

Adresse og telefonnummer:

Familiens hus, Sentrumsvegen 93, 3550 Gol Telefon: 32029520

Hjemmeside PPT og OT Hallingdal