Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Sakspapirer og møtekalender

MØTEPLAN 2022 

På grunn av den pågående pandemien vil det på kort varsel kunne endres fra fysiske møter til digitalt møte. Møtested tas stilling til for hvert møte på grunn av koronasituasjonen.
Noen møter vil dessverre ikke være åpne for publikum.


Endringer i møteplanen 

30.11 Kommuneplanutvalget - ekstramøte kl 11.30
18.11 Kommuneplanutvalget har arbeidsmøte kl 08.30
16.11 Kommuneplanutvalget - endret møtetidspunkt til kl 11.30
16.11 Partsammensatt utvalg  - møtet avlyst
27.10 Kommunestyret - endret møtedato til 03.11 kl 17.00
25.10 Kontrollutvalget - endret møtedato til 01.11. kl 10.00
05.10 Partsammensatt utvalg – møtet avlyst p.g.a. manglende saker.
07.09 Valgstyret har endret møtedato til 21.09. kl 14.00
07.09 Formannskapsmøtet er avlyst p.g.a manglende saker
21.09 Kommuneplanutvalget har endret tidspunkt til kl 13.00
21.09 Partsammensatt utvalg har endret tidspunkt til kl 11.00
25.08 Kommunestyret - endret møtedato til 31.08. kl 17.00
24.08 Partsammensatt utvalg - møtet avlyst p.g.a manglende saker
08.06 Kommuneplanutvalget - møtet utgår
27.04 Kommuneplanutvalget - endret tidspunkt til kl 12.00
07.04 Utvalg for plan og utvikling - møtet utgår
26.01 Partsammensatt utvalg - møtet utgår
26.01 Formannskapet - digitalt møte på Teams
26.01 Kommuneplanutvalget - digitalt møte på Teams
20.01 Utvalg for plan og utvikling - digitalt møte på Teams
20.01 Utvalg for kultur og levekår - digitalt møte på Teams
12.01 Møte i Formannskapet flyttet til Bygdahall.
12.01 Utvalg for innstilling til folkevalgte verv flyttet til Bygdahall.


SAKSPAPIRER - POLITISKE MØTER

Veiledning: 
Etter at du har valgt utvalg og møtedato (dato med ring rundt), får du opp denne boksen:

For å lese møteinnkallingen må du trykke på den blå knappen til venstre, der det står «Dato fra».Eldre politiske saker f.o.m 2019 - t.o.m mai 2021