Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Sakspapirer og møtekalender

MØTEPLAN 2023

Endringer i møteplanen

Partsammensatt utvalg 28.09 kl 12 er avlyst.
Utvalg for kultur og levekår 12.10 er flyttet til 19.10.
Utvalg for plan og utvikling 12.10 er flyttet til 19.10.
Formannskapsmøte 11.10. er flyttet til 18.10.
Utvalg for plan og utvikling 17.08 kl. 08.30 er avlyst.
Utvalg for kultur og levekår 17.08 kl. 08.30 er avlyst.
Utvalg for kultur og levekår, ekstra møte 16.03 kl. 10.00, Teams.
Kommuneplanutvalget 22.03, endret tidspunkt til kl. 09.00.
Formannskapet - ekstra møte 22.03 kl. 08.30.

SAKSPAPIRER - POLITISKE MØTEREldre politiske saker f.o.m 2019 - t.o.m mai 2021
Løsningen med disse eldre politiske sakene er midlertidig ute av drift grunnet tekniske utfordringer. Ønsker du innsyn i dokument, kontakt postmottak@hol.kommune.no