Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Om kommunen

Hol kommune

Organisasjonskart

Ansatte 

Lederteam

Kontakt oss


Kommunenummer

3330 

Organisasjonsnummer

944 889 116

Bank-kontonummer

2333 07 01145

Velkommen til Hol

Hol kommune er en nasjonalparkkommune, og Geilo er nasjonalparklandsby.

Kommunen er en av landets største turistkommuner der Geilo er største tettsted. Kommunen har servicetorg på kommunehuset i Hol. Vi har et rikt og aktivt kulturliv med mange lag og foreninger.Flott og variert natur med utallige tilbud sommer som vinter.

Kommunen har full barnehagedekning og gode barneskoler/ungdomsskole. Det er to rene barneskoler og en barne- og ungdomsskole i kommunen. I tillegg finnes det en skole som er lokalisert på Geilomo Barnesykehus, og er en spesialskole for barn med astma og allergiplager. Norges Toppidrettsgymnas (NTG) har egen skole i tilknytning til Geilohallen. Det er fem kommunale og to private barnehager i kommunen.

Hol kommune er en typisk fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet.

Den største næringen - ved siden av turisme, har vært produksjon av verktøy. Geilo har hatt lang tradisjon på å lage kvalitetsverktøy, bestikk og kniver. Landbruk er også en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med kyr, geiter, sau og gris.

Flytte hit?

Vi ønsker alle innflyttere hjertelig velkommen til Hol kommune! Hos oss finnes et hav av muligheter innen ulike typer arbeid, steder å bo og ikke minst fritidsaktiviteter og turmuligheter. Nedenfor har vi samlet litt relevant informasjon som vi håper kan være til hjelp for deg som er ny i Hol kommune, eller om du vurderer å flytte til fjells.

Jobbe og bo i Hol kommune

Hvordan komme seg hit?

Hol kommune ligger i hjertet av sør-Norge, med gode forbindelser både med bil, bane og buss. Fra Geilo er det ca. 25 mil til både Oslo og Bergen, og alle rutegående persontog stopper på stedet.

Kommunevåpenet

Kommunevåpenet til Hol
Kommunevåpen Hol kommune

Kommunevåpenet for Hol kommune er tegnet av Trond Andersson og godkjent ved Kgl. res. 5. juli 1991.

Det er sterke tradisjoner som ligger til grunn for valget av kommunevåpen. Hol var en av de fremste ljåssmedbygdene i landet. Jernet var med og skapte aktivitet og velstand i bygdene.

De tre amboltene symboliserer smedkunsten og industrien i bygdelagene i Hol.

 
Statistikk

Statistisk sentralbyrå har oppdaterte oversikter om Hol for temaer som

  • Arbeid, lønn og utdanning
  • Befolkning og bolig
  • Helse og samfunn
  • Miljø og transport
  • Arealbruk
  • Næringsliv og teknologi
  • Økonomi

Statistisk sentralbyrå om Hol

 

Hol kommunes profil

 

Hol kommune er medlem i LVK

Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta medlemskommunenes interesser i saker om kraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral - og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.

Kommuner som vertsskap for kraftutbygging Organisasjonen bistår kommunene som er vertskap for kraftutbygging i energipolitiske spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i spørsmål om ny-utbygging, opprusting/ utvidelse av eksisterende verk, hjemfall, revisjon av vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft og kraftomsetning. Spørsmålene krever en betydelig spesialkompetanse som kommunene enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og offentlige myndigheter.

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar - hjemmeside