Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Organisasjonskart

Slik er Hol kommune organisert

Organisasjonskart 2023
Organisasjonskart Hol kommune 

Bildebeskrivelse:

Organisasjonskart for Hol kommune 2024


Politisk organisering

Kommunestyret

 • Utvalg for kultur og levekår
 • Utvalg for plan og utvikling
 • Kommuneplanutvalget
 • Partsammensatt utvalg
 • Formannskap

Kontrollutvalg


Administrativ organisering

Rådmann

 • Sentraladministrasjon
  Fellestjenester, HR og organisasjon, Plan og utvikling, Personalavdeling, Økonomiavdeling
 • Kultur og oppvekst
  Stab, Bibliotek, Kulturvern, Fritid, Barnehager 5, Grunnskoler 2, Kulturskole, Leirskole, Geilomo skole
 • Helse og omsorg
  Stab, Aktivitet og mestring, Familiehuset, Flyktningetjenesten, Legetjenesten, Tjenestetildeling, Tjenester i hjemmet, Tjenester i institusjon
 • Teknisk etat
  Teknisk sekretariat, Prosjektering, Driftsavdeling VVAR, Kart/Oppmåling, Eiendom, Brann/Feiing/Redning