Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Organisasjonskart

Slik er Hol kommune organisert

Organisasjonskart Hol kommune 2022.pdf.png

Organisasjonskart for Hol kommune

Bildebeskrivelse:

Organisasjonskart for Hol kommune


Politisk organisering

Kommunestyret

 • Utvalg for kultur og levekår
 • Utvalg for plan og utvikling
 • Kommuneplanutvalget
 • Partsammensatt utvalg
 • Formannskap

Kontrollutvalg


Administrativ organisering

 • Rådmann
 • Personal
 • Økonomi
 • Fellestjenester
  Velferdssenter og frivilligsentral
 • Plan og utvikling
 • Kultur og oppvekst
  Stab, bibliotek, kulturvern, fritid, barnehager, grunnskoler, kulturskole, Fagerli leirskole og Geilomo skole)
  (to private barnehager)
 • Helse og omsorg
  Stab, Geilotun bo- og behandlingssenter, Høgehaug bo- og behandlingssenter, Hjemmetjenesten, Miljøterapiavdelingen, Helsestasjon, Fysio- og ergoterapiavdelingen, Legetjenesten, Psykisk helse, Tjenestetildeling og samordningsteam.
 • Teknisk etat
  Stab, Prosjektavdeling, driftsavdeling (vei, vann, avløp og renovasjon), Vannverk og renseanlegg, Eiendomsavdeling, Brann og redning.