Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontakt oss

SNAKK MED OSS

Telefon
32 09 21 00
Telefonen betjenes mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Besøksadresse
Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

Servicetorget har åpent mandag til fredag kl. 09.00-15.00.

Åpningstider i jula
Romjula: kl 09.00-15.00
Julaften og nyttårsaften stengt

Åpningstider i påsken
Mandag og tirsdag kl 09.00-15.00

Vakttelefoner

Ansatte


SKRIV TIL OSS 

Skriftlige henvendelser til kommunen er som hovedregel offentlige.
Send derfor ikke post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Henvendelser via e-post skal også arkivføres, som andre dokumenter. Hol kommune er forpliktet til å behandle alle dokumenter, også e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentlighetsloven (lov av 19. mai 2006 nr. 16). Det betyr blant annet at alle kommunens saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra kommunens ulike organer, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i kommunens saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Kommunen er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal.
Følgende opplysninger går som hovedregel fram: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir journalført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Postadresse
Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

E-post
Henvendelser via e-post skal i hovedregel arkivføres i vårt saksbehandlersystem, som andre dokumenter.
For å unngå forsinkelse eller at e-posten kommer bort, er det viktig at e-post sendes til vårt postmottak, ikke til saksbehandlere.
postmottak@hol.kommune.no

eDialog
Send post på en sikker måte 


BESØK OSS 

Servicetorget hjelper deg gjerne med dine spørsmål, og er bindeleddet mellom deg og fagpersonene i kommunen.

Åpningstid
Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.00.

Åpningstider i jula
Romjula: kl. 09.00-15.00
Julaften og nyttårsaften stengt.

Åpningstider i påsken
Mandag og tirsdag kl. 09.00-15.00.

Besøksadresse
Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Møter med saksbehandler avtales på forhånd.

NÅR DU FÅR DIGITAL POST FRA OSS

Har du fått en sms eller e-post med varsel om post fra Hol kommune? Da har vi sendt et brev til din offentlige digitale postkasse.

Hvordan leser du posten?

• Logg inn via Altinn 
• Logg in med e-Boks eller Digipost, dersom du har valgt en av disse som din digitale postkasse.

Brev til privatpersoner
Når vi har sendt post til deg henter du posten via Altinn eller din valgte digitale postkasse.
Du får varsling på sms eller e-post fra Altinn, e-Boks eller Digipost om at det er sendt brev til deg fra Hol kommune.
Du logger deg inn på Altinn, Digipost eller e-Boks.
Du laster ned brevet (PDF) fra meldingsboksen din.
Hvis det går mer enn to dager før du har lastet ned brevet din innboks i Altinn, blir det skrevet ut på papir og sendt deg i vanlig post. Hvis du har valgt Digipost eller e-Boks, vil det ikke bli skrevet ut og sendt deg i vanlig post.

Brev til virksomheter eller organisasjoner
Når vi sender post til virksomheter vil det ligge en lenke til brevet i virksomhetens innboks i Altinn.
Virksomheten får varsling på SMS/e-post om at det ligger brev fra Hol kommune i meldingsboksen. Denne varslingen sendes til kontaktinformasjonen du har registrert i virksomhetens profil i Altinn.
Les om roller og rettigheter i Altinn

Du laster ned brevet (PDF) fra innboksen i Altinn.
Du vil kun motta brevet digitalt.

Trenger du hjelp til innlogging, navigering, delegering eller annet knyttet til bruk av Altinn, kan du kontakte Altinn brukerservice

FAKTURA-ADRESSE

Fakturaer til Hol kommune skal som hovedregel sendes i EHF-format.
Elektronisk adresse er 971 030 607 eller 944 889 116.
Merk fakturaen med etat/avdeling og kontaktperson.

Papirfaktura skal sendes til
Hol kommune
Etat/avdeling 
Postboks 173
3541 Nesbyen

Bank-kontonummer 2333 07 01145

Kommunenummer 3330

Organisasjonsnummer 944 889 116 

Tjenestebeskrivelse for kontakt med kommunen

Formål med tjenesten

Det skal være enkelt å kontakte og få informasjon fra Hol kommune.

Hvem kan få tjenesten/målgruppe

Alle

Tjenestens innhold

Du kan kontakte eller få informasjon fra Hol kommune på følgende måter:

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Telefon:  3209 2100

Brev: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol

Besøk:  Servicetorget på kommunehuset i Hol, Ålmannvegen 8.

Sosiale medier: Melding til innboksen på facebooksiden vår

Hjemmeside: www.hol.kommune.no

Hva du kan forvente av oss

  • At du får korrekt og raskt svar fra Hol kommune
  • Informasjon på nettsidene skal være oppdatert
  • At vi følger offentlighetsloven og forvaltningsloven

Hva vi forventer av deg

  • At du tar kontakt med kommunen om det er noe du lurer på
  • At du oppgir nok og korrekt informasjon, slik at vi kan gi deg et godt svar

Praktiske opplysninger

Du velger selv hvilken måte du ønsker å kontakte oss på.

Saksbehandlingstid (maksimumstid for svar på henvendelser):

Vi ønsker å svare deg raskest mulig.

Klage

Dersom vi ikke svarer deg på henvendelsen din, kan du sende en e-post til Hol kommune:

postmottak@hol.kommune.no

Ansvarlig for tjenesten

Alle ansatte i Hol kommune

Dato oppdatert

24.04.2024