Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ansatte

Ansatte i Hol kommune

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn  

Rådmann i Hol kommune

Telefon: 3209 2100

Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

HR- og kvalitetssjef

Kent Emil Johansen

HR- og Kvalitetsskjef

Telefon: 3209 2341

Mob: 90995216

Beredskap

Espen Bille-Larsen

Beredskapskoordinator

Telefon: 95980043

Epost: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Innkjøp

Jostein Skår-Ekse

Innkjøpskordinator

Telefon: 99739915

Epost:Jostein.Skar-Ekse@hol.kommune.no

 

Økonomi

Solveig Endrestøl

Økonomisjef

Telefon: 3209 2184

Epost:Solveig.Endrestol@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon: 95212190

Epost: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Anita Pedersen

IT-konsulent

Telefon: 95980490

Epost:Anita.Pedersen@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Økonomikonsulent

Telefon: 3209 2180

Epost: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Lønnsekretær

Telefon: 3209 2113

Epost: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt 

Økonomimedarbeider

Telefon: 3209 2167

Epost: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

 

Erlend Norstrand

Økonomimedarbeider

Telefon:

Epost: Erlend.Nordstrand@hol.kommune.no

Personalkontoret 

Olav Strømsvåg

Personalsjef

Telefon: 97141852

Epost: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Tone Helletun Skarsten

Personalrådgiver

Telefon: 3209 2111

Epost: Tone.Helletun.Skarsten@hol.kommune.no

 

Plan og utvikling

Kamilla Holberg Mjøsund

Leder for Plan- og utvikling

Telefon: 95986460

Epost:Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

 

Andreas Tenold Bergo

Næringsrådgiver

Telefon: 3209 2107

Mobil: 90597599

Epost: Andreas.Tenold.Bergo@hol.kommune.no

  

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2124

Epost: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Helene Amundsen

Kommuneplanlegger

Telefon: 3209 2115

Epost:Helene.Amundsen@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Arealplanlegger

Telefon: 3209 2164

Epost: Liv.Sundrehagen@hol.kommune.no

 

Ingrid Tormodsgard

Arealplanlegger 

Telefon: 3209 2114

Epost:Ingrid.Olsen.Tormodsgard@hol.kommune.no

 

Mark Christopher O Hare

Arealplanlegger

Telegfon: 3209 2188

Epost:Mark.Christopher.O.Hare@hol.kommune.no

 

Guttorm Edman Jørgensen

Arealplanlegger

Telefon: 21020357 (Bildetolktjeneste)

Epost: Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk (Permisjon)

Utmarksrådgiver

Telefon: 3209 2144

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Rådgiver landbruk

Telefon: 3209 2117

Epost: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Birgit Elise Arnegård

Rådgiver skogbruk - Vikar for utmarksrådgiver.

Telefon: 3209 2153

Epost: Birgit.Elise.Arnegard@aal.kommune.no

 

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Telefon: 3209 2100

Epost: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler 

Telefon: 3209 2100

Epost: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Kamilla Holberg Mjøsund 

Leder for plan- og utvikling

Epost: Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

Tlf. 90597955

 

Julia Rauschenbach 

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Telefon: 3209 2134

Epost:Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no

 

Terje Engerbakk

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 3209 2161

Epost: Terje.Engerbakk@hol.kommune.no

 

Fellestjenester


Ola Hassel

Leder Fellestjenester

Telefon: 3209 2104

Epost: Ola.Hassel@hol.kommune.no

 

Marlene Brusletten

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon: 95980040

Epost: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Ellen Palmstrøm

Rådgiver / Personvernombud

Telefon: 3209 6954

Epost: Ellen.Palmstrom@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon: 3209 6949

Epost: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon: 3209 6952

Epost: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon: 3209 6953

Epost: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert

Telefon: 3209 6955

Epost: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Arkivleder

Telefon: 3209 2163

Epost: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 3209 2126

Epost: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 3209 2160

Epost: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 3209 2154

Epost: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

 

Helse og omsorg

Administrasjon 

Brit Merete Kvile

Komunalsjef Helse- og omsorg. (Konstituert)

Telefon: 95986427

Epost:Brit.Merete.Kvile@hol.kommune.no

  

Astri Haraldseide

Rådgiver/ systemansvarlig Gerica

Telefon: 3209 2343

Epost: Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Rådgiver helse

Telefon: 3209 2344

Telefon: 97640082

Epost: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

 

Silje Marie Aasheim Koldal

Kommuneoverlege

Mobil: 90646977

Epost: Silje.Marie.Aasheim.Koldal@hol.kommune.no

Avdelingsledere helse og omsorg

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder psykisk helse 

Telefon: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Avdelingsleder fysio/ergo

Telefon: 93281386

Epost: Iris.Bjornsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon: 3209 2265

Mobil: 95980488

Epost: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon: 3209 2261

Mobil: 95980477

Epost: Randi.Lia.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder sykehjem 

Telefon: 3209 2214

Mobil: 95980023

Epost: Eva.Tvedt@hol.kommune

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil: 95980049

Epost Randi.Keil.Michelsen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

Kultur og oppvekst

Administrasjon

Inger-Lise Blakstad

Kultur- og oppvekstsjef

Telefon: 3209 2192

Mobil: 9583 0383

E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver kultur og oppvekst

Telefon: 3209 2193
Mobil: 9011 5421

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

Anne Arnegård Kjøl

Skolefaglig rådgiver

Telefon: 3209 2172

Mobil: 4775 7024

Epost:Anne.Arnegard.Kjol@hol.kommune.no

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 3209 2194

Mobil:  9578 8891

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 3209 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Eli Hundven Smedsplass

Digetaliseringsrådgiver barnehage/skole

Telefon: 3209 2195

Epost: Elin.Hundven.Smedsplass@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Avdelingsleder kultur/kulturskolerektor

Telefon: 3209 2196

E-post: Jon.Opsahl.Sletto@hol.kommune.no


Liv Skogheim Lindestad

Sekretær

Telefon: 3209 2190

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

  

Teknisk etat

Administrasjon


Ola Jacob Toftdahl

Komunalsjef teknisk etat

Telefon: 3209 2175

Mobil: 98289910

E-post: Ola.Jacob.Toftdahl@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

Stig Forbregd

Brannsjef

Mobil: 91800160

Epost: Stig.Forbregd@hol.kommune.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 47515742

Epost: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Brannforebygger

Mobil: 94851736

Epost: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad
Brannforebygger

Mobil:   9598 0031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Brannforebygger

Mobil:  91666840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Martine Hadland

Brannforebygger

Mobil: 95980471

E-post: Martine.Hadland@hol.kommune.no

 

Eiendomsavdelingen


Erik Kaupang

Eiendomssjef

Telefon: 3209 2133

Mobil:  91775523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

Driftsleder eiendomsavdelingen

Tlf: 40916450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Torill Grue Tufte

Utleie/innkjøpsansvarlig

Tlf:  40918196

Mail: Torill.Grue.Tufte@hol.kommune.no

 

Rita Tone Olsen Sletto

Renholdsleder

Tel: 99245495

E-post:Rita.Sletto@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Leder bygg og vedlikehold

Tlf: 9598 0044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

 

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Leif Ove Sataslåtten

Driftsleder

Telefon: 32092197

Mobil: 91171622

E-post: Leif.Ove.Sataslaatten@hol.kommune.no

 

Jan Ingvar Dokken

Leder VA

Telefon: 3209 2985

Mobil:   95980911

E-post: Jan.Ingvar.Dokken@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 95986414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 3209 0760
Mobil: 95980066
 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 32092985

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Liv A. Lunder

Prosjektleder vei

Telefon: 3209 2142

Mobil: 92688077

E-post: Liv.A.Lunder@hol.kommune.no

 

Johanne Grydeland Sulejewski

Ingeniør/Prosjektleder

Telefon 3209 2183

E-post: Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Jostein Grevsgård

Ingeniør

Telefon 91171631

E-post: Jostein.Grevsgaard@hol.kommune.no

 

Fredrik Bjønnes
Ingeniør

Telefon: 45213777

E-post: Fredrik.Bjonnes@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 3209 2173

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 3209 2345

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no


Vakttelefoner

Vakttelefoner

Kontaktinformasjon

Åpningstider og adresser