Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ansatte

Ansatte i Hol kommune

Henvendelser via e-post skal i all hovedsak jornalføres i vårt saksbehandlingssystem i likhet med andre arkiv-verdige dokumenter. For å unngå forsinkelser eller at e-poster kommer på avveie, ber vi om at e-poster sendes direkte til postmottak@hol.kommune.no
eller via e-dialog.
Ikke send epost direkte til saksbehandler.

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn 

Rådmann

Telefon: 32 09 21 00

E-post: postmottak@hol.kommune.no

Ole Johnny Stavn 2020-.jpg
Rådmann i Hol - Ole Johnny Stavn
HR- og organisasjon

Kent Emil Johansen

Kommunalsjef HR- og organisasjon

Mob: 909 95 216

E-post: Kent.Emil.Johansen@hol.kommune.no

 

Olav Strømsvåg

Personalrådgiver

Telefon: 971 41 852

E-post: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Tone Helletun Skarsten

Personalrådgiver

Telefon: 32 09 21 11

E-post: Tone.Helletun.Skarsten@hol.kommune.no

 

Sonja Føleide

Personalrådgiver

Telefon: 32 09 21 18

E-post: Sonja.Foleide@hol.kommune.no

 

Espen Bille-Larsen

Beredskapsrådgiver

Telefon: 959 80 043

E-post: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Terje Engerbakk

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 32 09 21 61

E-post: Terje.Engerbakk@hol.kommune.no

Økonomi

Solveig Endrestøl

Kommunalsjef økonomi

Telefon: 32 09 21 84

E-post:Solveig.Endrestol@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon: 952 12 190

E-post: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Økonomikonsulent

Telefon: 3209 2180

E-post: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Lønnsekretær

Telefon: 32 09 21 13

E-post: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt 

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 09 21 67

E-post: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

Plan og utvikling

Kamilla Holberg Mjøsund

Virksomhetsleder Plan- og utvikling

Telefon: 959 86 460

E-post:Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

 

Andreas Tenold Bergo

Næringsrådgiver

Telefon: 32 09 21 07

Mobil: 905 97 599

E-post: Andreas.Tenold.Bergo@hol.kommune.no

  

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 32 09 21 24

E-post: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Helene Amundsen

Kommuneplanlegger

Telefon: 32 09 21 15

E-post:Helene.Amundsen@hol.kommune.no

 

Mark Christopher O`Hare

Arealplanlegger

Telefon: 32 09 21 88

E-post:Mark.Christopher.O.Hare@hol.kommune.no

 

Guttorm Edman Jørgensen

Arealplanlegger

Telefon: 210 20 357 (Bildetolktjeneste)

E-post: Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

 

Ingrid Tormodsgard

Arealplanlegger 

Telefon: 32 09 21 14

E-post:Ingrid.Olsen.Tormodsgard@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk 

Utmarksrådgiver

Telefon: 32 09 21 19

E-post: Torkil.Bratberg.Dokk@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Landbruksrådgiver

Telefon: 3209 2117

E-post: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Tin Are Linderud

Skogbruksrådgiver

Telefon: 93 04 10 06

E-post:Tin.Are.Linderud@aal.kommune.no

 

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Telefon: 3209 2100

E-post: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler 

Telefon: 32 09 2100

E-post: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Aleksandra Sparby Aarstad

Byggesaksbehandler

Telefon: 47 50 22 93

E-post: Aleksandra.Aarstad@hol.kommune.no

 

Julia Rauschenbach 

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Telefon: 32 09 21 34

E-post:Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no

 

Siv Høier

Energirådgiver

Telefon: 32 09 21 00

E-post:Siv.Hoier@hol.kommune.no

 

Live Berg

Folkehelsekordinator

Telefon 32 09 21 00 

E-post: Live.Berg@hol.kommune.no

Fellestjenester


Ola Hassel

Virksomhetsleder Fellestjenester

Telefon: 32 09 21 04

E-post: Ola.Hassel@hol.kommune.no

 

Martine Storli Hellum

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon: 991 29 985

E-post: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Mari Bøygard

Rådgiver / Personvernombud

Telefon: 942 88 392

E-post: Mari.Boygard@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon: 32 09 69 49

E-post: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon: 32 09 69 52

E-post: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon: 32 09 69 53

E-post: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert

Telefon: 32 09 69 54

E-post: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Arkivleder

Telefon: 32 09 21 63

E-post: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 32 09 21 26

E-post: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 32 09 21 60

E-post: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 32 09 21 54

E-post: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

Helse og omsorg

Administrasjon 

Brit Merete Kvile

Kommunalsjef Helse- og omsorg

Telefon: 959 86 427

E-post:Brit.Merete.Kvile@hol.kommune.no

 

Karin Møller

Kommuneoverlege

E-post: Karin.Moller@hol.kommune.no

  

Astri Haraldseide

Rådgiver/ systemansvarlig Gerica

Telefon: 32 09 23 43

E-post: Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Erlend Nordstrand

Konsulent

Telefon: 32 09 23 40

E-post: Erlend.Nordstrand@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Rådgiver helse

Telefon: 32 09 23 44

Telefon: 976 40 082

E-post: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

Virksomhetsledere

Jane Suzanne Daykin

Virksomhetsleder tjeneste til hjemmeboende

Telefon: 959 80 035

E-post: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Virksomhetsleder aktivitet og mestring

Telefon: 932 81 386

E-post: Iris.Bjornsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Virksomhetsleder familiehuset

Telefon: 32 09 22 65

Mobil: 959 80 488

E-post: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Virksomhetsleder legetjenester

Telefon: 32 09 22 61

Mobil: 959 80 477

E-post: Randi.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Virksomhetsleder tjenester institusjon

Telefon: 32 09 22 14

Mobil: 959 80 023

E-post: Eva.Tvedt@hol.kommune

Kultur og oppvekst

Administrasjon

Jon Opsahl Sletto

Kommunalsjef Kultur- og oppvekst 

Mobil: 959 80 042

E-post: Jon.Sletto@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver kultur og oppvekst

Telefon: 32 09 21 93

Mobil: 901 15 421

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 32 09 21 94

Mobil:  476 69 259

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Konsulent

Telefon: 32 09 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Bertine Fretheim Neverdal

Skolefaglig rådgiver

Telefon: 32 09 21 12

Mobil: 476 56 739

E-post: Bertine.Fretheim.Neverdal@hol.kommune.no

 

Liv Skogheim Lindestad

Konsulent

Telefon: 32 09 21 00

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

Teknisk etat

Administrasjon

Ola Jacob Toftdahl

Kommunalsjef teknisk

Mobil: 982 89 910

E-post: Ola.Jacob.Toftdahl@hol.kommune.no

Brann- og feietjenesten

Vidar Nerheim

Virksomhetsleder Brann og redning

Mobil: 948 59 890 

E-post:Vidar.Nerheim@hol.kommune.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 475 15 742

E-post: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Brannforebygger

Mobil: 948 51 736

E-post: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Brannforebygger

Mobil:   959 80 031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Brannforebygger

Mobil:  916 66 840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Martine Løvås

Brannforebygger

Mobil: 959 80 471

E-post: Martine.Hadland@hol.kommune.no

Eiendomsavdelingen

Erik Kaupang

Virksomhetsleder Eiendomsavdelingen

Mobil:  917 75 523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

FDV-leder eiendomsavdelingen

Tlf: 409 16 450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Torill Grue Tufte

Sekretær

Tlf:  409 18 196

E-post: Torill.Grue.Tufte@hol.kommune.no

 

Rita Tone Olsen Sletto

Renholdsleder

Tel: 992 45 495

E-post:Rita.Sletto@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Leder bygg og vedlikehold

Tlf: 959 80 044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Leif Ove Sataslåtten

Driftsleder

Telefon: 32 09 21 97

Mobil: 911 71 622

E-post: Leif.Ove.Sataslaatten@hol.kommune.no

 

Jan Ingvar Dokken

Driftsoperatør

Telefon: 32 09 29 85

Mobil:   959 80 911

E-post: Jan.Ingvar.Dokken@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 959 86 414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 32 09 07 60
Mobil: 959 80 066
 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 3209 2985

Driftsplanlegging/prosjekt

Johanne Grydeland Sulejewski (Permisjon)

Ingeniør/Prosjektleder

Telefon 32 09 21  00

E-post
Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Jostein Grevsgård

Ingeniør Vannmiljø

Telefon 911 71 631

E-post: Jostein.Grevsgaard@hol.kommune.no

 

Arne Hodnungseth

Ingeniør / Prosjektleder

Telefon: 993 06 541

E-post: Arne.Hodnugseth@hol.kommune.no

 

Jan Inge Valdersnes

Ingeniør / Prosjektleder

Telefon: 975 15 425

E-post: Jan.Inge.Valdersnes@hol.kommune.no

Kart og oppmåling

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 32 09 21 73

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no


Gunnar Kaasa

Oppmålingsingeniør

Telefon. 32 09 23 49

E-Post: Gunnar.Kaasa@hol.kommune.no

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 32 09 23 45

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no


Vakttelefoner

Vakttelefoner

Kontaktinformasjon

Åpningstider og adresser