Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ansatte

Ansatte i Hol kommune

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn (Permisjon)

Rådmann i Hol kommune

Telefon: 32 09 21 00

Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

HR- og organisasjon

Kent Emil Johansen

HR- og organisasjon

Konstituert Rådmann

Mob: 909 95 216

Epost: Kent.Emil.Johansen@hol.kommune.no

 

Espen Bille-Larsen

Beredskapsrådgiver

Telefon: 959 80 043

Epost: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Terje Engerbakk

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 32 09 21 61

Epost: Terje.Engerbakk@hol.kommune.no

 

Økonomi

Solveig Endrestøl

Kommunalsjef økonomi

Telefon: 32 09 21 84

Epost:Solveig.Endrestol@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon: 952 12 190

Epost: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Økonomikonsulent

Telefon: 3209 2180

Epost: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Lønnsekretær

Telefon: 32 09 21 13

Epost: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt 

Økonomimedarbeider

Telefon: 32 09 21 67

Epost: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

 

 

Personalkontoret 

Olav Strømsvåg

Leder personalavdelingen

Telefon: 971 41 852

Epost: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Tone Helletun Skarsten

Personalrådgiver

Telefon: 32 09 21 11

Epost: Tone.Helletun.Skarsten@hol.kommune.no

 

Plan og utvikling

Kamilla Holberg Mjøsund

Kommunalsjef Plan- og utvikling

Telefon: 959 86 460

Epost:Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

 

Andreas Tenold Bergo

Næringsrådgiver

Telefon: 32 09 21 07

Mobil: 905 97 599

Epost: Andreas.Tenold.Bergo@hol.kommune.no

  

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 32 09 21 24

Epost: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Helene Amundsen

Kommuneplanlegger

Telefon: 32 09 21 15

Epost:Helene.Amundsen@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Arealplanlegger

Telefon: 32 09 21 64

Epost: Liv.Sundrehagen@hol.kommune.no

 

Ingrid Tormodsgard

Arealplanlegger 

Telefon: 32 09 21 14

Epost:Ingrid.Olsen.Tormodsgard@hol.kommune.no

 

Mark Christopher O`Hare

Arealplanlegger

Telegfon: 32 09 21 88

Epost:Mark.Christopher.O.Hare@hol.kommune.no

 

Guttorm Edman Jørgensen

Arealplanlegger

Telefon: 210 20 357 (Bildetolktjeneste)

Epost: Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk 

Utmarksrådgiver

Telefon: 32 09 21 44

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Rådgiver landbruk

Telefon: 3209 2117

Epost: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Tin Are Linderud

Rådgiver skogbruk

Telefon: 32 09 21 53

Epost:Tin.Are.Linderud@hol.kommune.no

 

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Telefon: 3209 2100

Epost: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler 

Telefon: 3209 2100

Epost: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Julia Rauschenbach 

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Telefon: 32 09 21 34

Epost:Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no

 

 

Fellestjenester


Ola Hassel

Leder Fellestjenester

Telefon: 32 09 21 04

Epost: Ola.Hassel@hol.kommune.no

 

Marlene Brusletten

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon: 959 80 040

Epost: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Mari Bøygard

Rådgiver / Personvernombud

Telefon: 3209 6954

Epost:Mari.Boygard@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon: 32 09 69 49

Epost: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon: 32 09 69 52

Epost: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon: 32 09 69 53

Epost: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert

Telefon: 32 09 69 55

Epost: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Arkivleder

Telefon: 32 09 21 63

Epost: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 32 09 21 26

Epost: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 32 09 21 60

Epost: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 32 09 21 54

Epost: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

 

Helse og omsorg

Administrasjon 

Brit Merete Kvile

Komunalsjef Helse- og omsorg. (Konstituert)

Telefon: 959 86 427

Epost:Brit.Merete.Kvile@hol.kommune.no

  

Astri Haraldseide

Rådgiver/ systemansvarlig Gerica

Telefon: 32 09 23 43

Epost: Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Erlend Norstrand

Konsulent

Telefon: 32 09 23 40

Epost: Erlend.Nordstrand@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Rådgiver helse

Telefon: 32 09 23 44

Telefon: 976 40 082

Epost: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

 

Silje Marie Aasheim Koldal

Kommuneoverlege

Mobil: 906 46 977

Epost: Silje.Marie.Aasheim.Koldal@hol.kommune.no

Avdelingsledere helse og omsorg

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder psykisk helse 

Telefon: 959 80 035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Avdelingsleder fysio/ergo

Telefon: 932 81 386

Epost: Iris.Bjornsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon: 32 09 22 65

Mobil: 959 80 488

Epost: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon: 32 09 22 61

Mobil: 959 80 477

Epost: Randi.Lia.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder sykehjem 

Telefon: 32 09 22 14

Mobil: 959 80 023

Epost: Eva.Tvedt@hol.kommune

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil: 959 80 049

Epost Randi.Keil.Michelsen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil: 959 80 035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

Kultur og oppvekst

Administrasjon

Kent Emil Johansen

Kommunalsjef Kultur- og oppvekst (Konstituert)

Mobil: 958 30 383

E-post: Kent.Emil.Johansen@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver kultur og oppvekst

Telefon: 32 09 21 93

Mobil: 901 15 421

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 32 09 21 94

Mobil:  957 88 891

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 32 09 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Bertine Fretheim Neverdal

Prosjektleder

Telefon: 32 09 21 12

Mobil: 476 56 739

Epost:Bertine.Fretheim.Neverdal@hol.kommune.no

 

Eli Hundven Smedsplass

Digetaliseringsrådgiver barnehage/skole

Telefon: 32 09 21 95

Epost: Elin.Hundven.Smedsplass@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Avdelingsleder kultur/kulturskolerektor

Telefon: 32 09 21 96

E-post: Jon.Opsahl.Sletto@hol.kommune.no


Liv Skogheim Lindestad

Sekretær

Telefon: 32 09 21 90

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

  

Teknisk etat

Administrasjon


Ola Jacob Toftdahl

Komunalsjef teknisk

Telefon: 32 09 21 75

Mobil: 982 89 910

E-post: Ola.Jacob.Toftdahl@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

Erik Kaupang 

Konstituert Brannsjef

Mobil: 917 75 523

Epost:Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 475 15 742

Epost: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Brannforebygger

Mobil: 948 51 736

Epost: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Brannforebygger

Mobil:   959 80 031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Brannforebygger

Mobil:  916 66 840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Martine Hadland

Brannforebygger

Mobil: 959 80 471

E-post: Martine.Hadland@hol.kommune.no

 

Eiendomsavdelingen


Erik Kaupang

Leder eiednomsavdelingen

Telefon: 32 09 21 33

Mobil:  917 75 523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

FDV-leder eiendomsavdelingen

Tlf: 409 16 450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Torill Grue Tufte

Sekretær

Tlf:  409 18 196

Mail: Torill.Grue.Tufte@hol.kommune.no

 

Rita Tone Olsen Sletto

Renholdsleder

Tel: 992 45 495

E-post:Rita.Sletto@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Leder bygg og vedlikehold

Tlf: 959 80 044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

 

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Leif Ove Sataslåtten

Driftsleder

Telefon: 32 09 21 97

Mobil: 911 71 622

E-post: Leif.Ove.Sataslaatten@hol.kommune.no

 

Jan Ingvar Dokken

Driftsoperatør

Telefon: 32 09 29 85

Mobil:   959 80 911

E-post: Jan.Ingvar.Dokken@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 959 86 414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 32 09 07 60
Mobil: 959 80 066
 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 3209 2985

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Johanne Grydeland Sulejewski

Ingeniør/Prosjektleder

Telefon 32 09 21  83

E-post: Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Jostein Grevsgård

Ingeniør Vannmiljø

Telefon 911 71 631

E-post: Jostein.Grevsgaard@hol.kommune.no

 

Fredrik Bjønnes

Ingeniør Vei,vann og avløp

Telefon: 452 13 777

E-post: Fredrik.Bjonnes@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 32 09 21 73

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 32 09 23 45

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no


Vakttelefoner

Vakttelefoner

Kontaktinformasjon

Åpningstider og adresser