Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ansatte

Ansatte i Hol kommune

Sentraladministrasjonen 

Rådmann

Ole Johnny Stavn  

Rådmann i Hol kommune

Telefon: 32092100

Epost: postmottak@hol.kommune.no

 

Beredskap

Espen Bille-Larsen

Beredskapskoordinator

Telefon: 95980043

Epost: Espen.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Innkjøp

Jostein Skår-Ekse

Innkjøpskordinator

Telefon: 99739915

Epost:Jostein.Skar-Ekse@hol.kommune.no

 

Økonomi

Solveig Endrestøl

Økonomisjef

Telefon: 32092184

Epost:Solveig.Endrestol@hol.kommune.no

 

Kjell Grønnerød

IT-konsulent

Telefon: 95212190

Epost: Kjell.Gronnerod@hol.kommune.no

 

Anita Pedersen

IT-konsulent

Telefon: 95980490

Epost:Anita.Pedersen@hol.kommune.no

 

Jorun Kleppo

Økonomikonsulent

Telefon: 32092180

Epost: Jorun.Kleppo@hol.kommune.no

 

Camilla L. Brusletto

Lønnsekretær

Telefon: 32092113

Epost: Camilla.Brusletto@hol.kommune.no

 

Anita Hagen Grøtt ( Permisjon)

Økonomimedarbeider

Telefon: 32092167

Epost: Anita.Hagen.Grott@hol.kommune.no

 

Erlend Norstrand

Økonomimedarbeider

Telefon: 32092167

Epost: Erlend.Nordstrand@hol.kommune.no

Personalkontoret 

Olav Strømsvåg

Personalsjef

Telefon: 97141852

Epost: Olav.Stromsvag@hol.kommune.no

 

Erling Simonsen

Personalkonsulent

Telefon: 32092111

Epost: Erling.Simonsen@hol.kommune.no

Plan og utvikling

Kamilla Holberg Mjøsund

Konstituert leder Plan og utvikling

Telefon: 95986460

Epost:Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

 

Andreas Tenold Bergo

Næringsrådgiver

Telefon: 

Epost: Andreas.Tenold.Bergo@hol.kommune.no

  

Annette Karterud

Kommuneplanlegger

Telefon: 32092124

Epost: Annette.Karterud@hol.kommune.no

 

Helene Amundsen

Kommuneplanlegger

Telefon: 32092115

Epost:Helene.Amundsen@hol.kommune.no

 

Liv L. Sundrehagen

Arealplanlegger

Telefon: 32092164

Epost: Liv.Sundrehagen@hol.kommune.no

 

Ingrid Tormodsgard

Arealplanlegger 

Telefon: 32092114

Epost:Ingrid.Olsen.Tormodsgard@hol.kommune.no

 

Mark Christopher O Hare

Arealplanlegger

Telegfon: 32092188

Epost:Mark.Christopher.O.Hare@hol.kommune.no

 

Guttorm Edman Jørgensen

Arealplanlegger

Telefon: 21020357 (Bildetolktjeneste)

Epost: Guttorm.Edman.Jorgensen@hol.kommune.no

 

Torkil Bratberg Dokk

Utmarksrådgiver

Telefon: 32092144

E-post: Torkil.Bratberg-Dokk@hol.kommune.no

 

Håvard Holeplass

Rådgiver landbruk

Telefon: 32092117

Epost: Havard.Holeplass@hol.kommune.no

 

Birgit Elise Arnegård

Rådgiver skogbruk

Telefon: 32092153

Epost: Birgit.Elise.Arnegard@aal.kommune.no

 

Ola Tore Kirkeluten

Byggesaksbehandler

Telefon: 32092100

Epost: Ola.Tore.Kirkeluten@hol.kommune.no

 

Borgar Underdal

Byggesaksbehandler 

Telefon: 32092100

Epost: Borgar.Underdal@hol.kommune.no

 

Kamilla Holberg Mjøsund (for tiden konstituert leder av Plan og utvikling)

Byggesaksbehandler/ rådgiver juss

Epost: Kamilla.Holberg.Mjosund@hol.kommune.no 

 

Julia Rauschenbach 

Avdelingsingeniør (spredt avløp)

Telefon: 32092134

Epost:Julia.Rauschenbach@hol.kommune.no

 

Terje Engerbakk

Kommunikasjonsrådgiver

Telefon: 32092161

Epost: Terje.Engerbakk@hol.kommune.no

 

Fellestjenester


Ola Hassel

Leder Fellestjenester

Telefon: 32092104

Epost: Ola.Hassel@hol.kommune.no

 

Malene Brusletten

Daglig leder frivilligsentralen

Telefon: 95980040

Epost: holfrivilligsentral@hol.kommune.no

 

Ellen Palmstrøm

Rådgiver / Personvernombud

Telefon: 32096954

Epost: Ellen.Palmstrom@hol.kommune.no

 

Inger Farstad Ellseth

Servicevert

Telefon: 32096949

Epost: Inger.Ellseth@hol.kommune.no

 

Gerd Elisabeth Fossly

Servicevert

Telefon: 32096952

Epost: Gerd.Fossly@hol.kommune.no

 

Bjørg Myrestøl

Servicevert

Telefon: 32096953

Epost: Bjorg.Myrestol@hol.kommune.no

 

Unn Merethe O. Breie

Servicevert

Telefon: 32096955

Epost: Unn.Merethe.Olsen@hol.kommune.no

 

May Britt Vasby

Arkivleder

Telefon: 32092163

Epost: May.Britt.Vasby@hol.kommune.no

 

Bodil Kristiansen

Sekretær

Telefon: 32092126

Epost: Bodil.Kristiansen@hol.kommune.no

 

Gerda Sleeking-Rozendaal

Sekretær

Telefon: 32092160

Epost: Gerda.Sleeking-Rozendaal@hol.kommune.no

 

Henriette Mugås

Sekretær

Telefon 32092154

Epost: Henriette.Mugas@hol.kommune.no

 

Helse og omsorg

Administrasjon 

Birgit Brusletto (Permisjon)

Helse- og omsorgssjef

Telefon: 95986463

Epost:Birgit.Brusletto@hol.kommune.no

 

Vesla Sedal

Konstituert Helse- og omsorgsjef

Telefon: 32092340 / 97110578

Epost:  Vesla.Sedal@hol.kommune.no

 

Astri Haraldseide

Sekretær / systemansvarlig Gerica

Telefon: 32092343

Epost: Astri.Haraldseide@hol.kommune.no

 

Martin Korsnes

Rådgiver helse

Telefon: 32092344

Telefon: 97640082

Epost: Martin.Korsnes@hol.kommune.no

 

Inger Cecilie Ødegård

Rådgiver tjenestetildeling og samordningsteam

Telefon: 48030253

Epost: Inger.Cecilie.Odegard@hol.kommune.no

 

Berit Neslein

Fagkonsulent koordinerende enhet

Telefon: 95980492

Epost: Berit.Neslein@hol.kommune.no

 

Silje Marie Aasheim Koldal

Kommuneoverlege

Mobil: 90646977

Epost: Silje.Marie.Aasheim.Koldal@hol.kommune.no

Avdelingsledere helse og omsorg

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder psykisk helse

Telefon: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

 

Iris Bjørnsdottir

Avdelingsleder fysio/ergo

Telefon: 93281386

Epost: Iris.Bjørnsdottir@hol.kommune.no

 

Hege Isungset

Avdelingsleder helsestasjon

Telefon: 32092265

Mobil: 95980488

Epost: Hege.Isungset@hol.kommune.no

 

Randi Lia Bille-Larsen

Avdelingsleder legetjenesten

Telefon: 32092261

Mobil: 95980477

Epost: Randi.Lia.Bille-Larsen@hol.kommune.no

 

Eva Tvedt

Avdelingsleder sykehjem 

Telefon: 32092214

Mobil: 95980023

Epost: eva.tvedt@hol.kommune

 

Randi Keil Michelsen

Avdelingsleder hjemmetjenesten

Mobil: 95980049

Epost randi.keil.michelsen@hol.kommune.no

 

Jane Suzanne Daykin

Avdelingsleder miljøterapitjenesten

Mobil: 95980035

Epost: Jane.Suzanne.Daykin@hol.kommune.no

Kultur og oppvekst

Administrasjon

Inger-Lise Blakstad

Kultur- og oppvekstsjef

Telefon: 32092192

Mobil: 9583 0383

E-post: Inger-Lise.Hoger.Blakstad@hol.kommune.no

 

Eli Grimsgård Kleven

Rådgiver kultur og oppvekst

Telefon: 3209 2193

Mobil: 9011 5421

E-post: Eli.Kleven@hol.kommune.no

 

Anne Arnegård Kjøl

Rådgiver skole

Telefon: 3209 2172

Mobil: 4775 7024

Epost:Anne.Arnegard.Kjol@hol.kommune.no

 

Bernt-Ivar Hjelmsø

Rådgiver barnehage

Telefon: 3209 2194

Mobil:  9578 8891

Epost: Bernt.Ivar.Hjelmso@hol.kommune.no

 

Hege Espeli

Sekretær

Telefon: 3209 2191

E-post: Hege.Espeli@hol.kommune.no

 

Jon Opsahl

Avdelingsleder kultur/kulturskolerektor

Telefon: 3209 2196

E-post: Jon.Opsahl.Sletto@hol.kommune.no


Liv Skogheim Lindestad

Sekretær

Telefon: 3209 2190

E-post: Liv.S.Lindestad@hol.kommune.no

  

Teknisk etat

Administrasjon


Erik Kaupang

Konstituert leder teknisk etat

Telefon: 3209 2133

Mobil:  91775523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Brann- og feietjenesten

Stig Forbregd

Brannsjef

Mobil: 91800160

Epost: Stig.Forbregd@hol.kommune.no

 

Kolbjørn Bakken

Leder forebyggende avdeling

Mobil: 47515742

Epost: Kolbjorn.Bakken@hol.kommune.no

 

Marius Hagebø

Brannforebygger

Mobil: 94851736

Epost: Marius.Hagebo@hol.kommune.no

 

Helge Erik Tingstad

Brannforebygger

Mobil:   9598 0031

E-post: Helge.Tingstad@hol.kommune.no

 

Rune Berg

Brannforebygger

Mobil:  91666840

E-post: Rune.Berg@hol.kommune.no 

 

Martine Hadland

Brannforebygger

Mobil: 95980471

E-post: Martine.Hadland@hol.kommune.no

 

Eiendomsavdelingen


Erik Kaupang

Eiendomssjef

Telefon: 3209 2133

Mobil:  91775523

E-post: Erik.Kaupang@hol.kommune.no

 

Tom Furuseth

Driftsleder eiendomsavdelingen

Tlf: 40916450

E-post: Tom.Furuseth@hol.kommune.no

 

Torill Grue Tufte

Utleie/innkjøpsansvarlig

Tlf:  40918196

Mail: torill.grue.tufte@hol.kommune.no

 

Rita Tone Olsen Sletto

Renholdsleder

Tel: 99245495

E-post:rita.sletto@hol.kommune.no

 

Paul Arne Overvoll

Leder bygg og vedlikehold

Tlf: 9598 0044

E-post: Paul.Arne.Overvoll@hol.kommune.no

 

Drifts- og vedlikeholdsavdelingen

Jan Ingvar Dokken

Leder VA

Telefon: 32092985

Mobil:   95980911

E-post: Jan.Ingvar.Dokken@hol.kommune.no

 

Driftsavdeling avd. Djupedalen, Hol

Telefon: 95986414

 

Driftsavdeling avd. Vestlia, Geilo

Telefon: 32090760

Mobil: 95980066
 

Geilo Renseanlegg

Telefon: 32092985

Driftsplanlegging/prosjekt

 

Liv A. Lunder

Prosjektleder vei

Telefon: 3209 2142

Mobil: 92688077

E-post: Liv.A.Lunder@hol.kommune.no

 

Leif Ove Sataslåtten

Leder driftsavdelingen

Telefon 32092197

Mobil:   91171622

E-post:Leif.Ove.Sataslaatten@hol.kommune.no

 

Johanne Grydeland Sulejewski

Prosjektleder VA

Telefon 32092183

E-post: Johanne.Grydeland.Sulejewski@hol.kommune.no

 

Jostein Grevsgård

Ingeniør

Telefon 91171631

E-post: Jostein.Grevsgaard@hol.kommune.no

 

Fredrik Bjønnes

Ingeniør

Telefon: 45213777

E-post: Fredrik.Bjønnes@hol.kommune.no

 

Kart og oppmåling

 

Atle Kleivdal

Oppmålingsingeniør, Fagkoordinator

Telefon: 32092173

E-post: Atle.Kleivdal@hol.kommune.no

 

Kari Lieng

Oppmålingsingeniør

Telefon: 32092349

E-post: Kari.Lieng@hol.kommune.no

 

Asle Feten

Geodataingeniør

Telefon: 32092345

E-post: Asle.Feten@hol.kommune.no


Vakttelefoner

Vakttelefoner

Kontaktinformasjon

Åpningstider og adresser