Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Lederteam i Hol kommune

Medlemmer mai 2022:

Erik Kaupang (konstituert)

Teknisk etat

Birgit Brusletto

Helse- og omsorgsetaten

Solveig Rueslåtten Endrestøl

Økonomiavdelingen

Olav Strømsvåg

Personalavdelingen

Kamilla Holberg Mjøsund (konstituert)

Plan og utvikling

Ola Hassel

Fellestjenester