Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Varsling om feiing og tilsyn

Vi sender deg SMS når det er tid for feiing og tilsyn
Fra midten av desember 2021, sender feiervesenet ut varsel om feiing på SMS - ikke lenger med lapp i postkassa. Personer som ikke har telefonnummeret sitt i folkeregisteret, vil fortsatt få varsel i postkassa.
Hol kommune vil via «MinEiendom» varsle om tidspunkter for feiing og tilsyn ved å sende SMS til eier-representanten. Meldingen vil inneholde en lenke til innlogging. (Slike varsel inneholder en lenke som starter med https://q.norkart.no/xxxxxx. Det er trygt å klikke på denne type lenker).
Rapporter og evt. oppfølging av avvik varsles også med SMS.

Du trenger elektronisk ID for å logge inn, f. eks BankID, Buypass eller MinID.

Gå til innlogging på MinEiendom

Tidspunktet passer ikke
I SMS-en vi sender deg, finner du kontaktinformasjonen til feieren som skal komme på besøk. Om tidspunktet ikke passer, ringer du feieren og avtaler nytt tidspunkt.


Det er eiers ansvar å sikre godkjent tilgang til brann- og feier-inspektørene, mangler dette har ikke inspektørene lov til å utføre arbeid på tak.

Klargjøring i forkant av feiing
Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort alt klart for feiing;

  • Steng trekken og lukk peisdører.
  • Stige reises eller legges frem slik at feier tydelig forstår at det er klargjort for feiing.
  • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) den dagen feieren kommer
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade i huset
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige

Feie- og tilsynsforskrift
 I henhold til "Forskrift om brannforebygging" og Arbeidstilsynets "forskrift om utførelse av arbeid" skal det være fastmontert typegodkjent takstige på alle tak med helling utover (skrått tak) og med fare for fall over 2 meter.
Mangler dette, har ikke feieren lov til å utføre arbeid på tak.

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygg og blir feiet ved behov. Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde. Logg deg inn for å sjekke status på når sist feiing var, og når du kan forvente at feieren kommer tilbake.   

Gå til innlogging på MinEiendom

Fritidsboliger/hytter  Feiing og tilsyn utføres samtidig av praktiske årsaker(fremkommelighet og oppmøte muligheter). Varsling skal sendes elektronisk senest to uker før besøk, ellers gjelder det samme regler som boligfeiing/-tilsyn.

Gebyrregulativ for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing 2022

Gebyrregulativ for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing 2023

 

Risikobasert feiing og tilsyn i boliger og fritidsboliger

Brannforebyggerne har som hovedoppgave å utføre lovpålagt tilsyn og feiing av piper/skorsteiner og ildsteder i boliger og fritidsboliger. Vårt mål er å forebygge brann slik at tap av liv og verdier unngås. Vi går tilsyn og feier ved behov, ut fra kriterier som type skorstein, ildsted, alder på bolig, alder på beboere og type byggverk.

Risikomodellen gir en prioriteringsliste for hvor vi skal gjennomføre tilsyn. Boliger/fritidsboliger med høyere brannrisiko vil til enhver tid bli prioritert, og dette fører til at noen boliger får tilsyn ofte og noen sjeldnere. Brannforebyggeren som er på tilsyn sjekker at ildsted og pipe/skorstein er i forskriftsmessig stand, i tillegg til å gi råd om røykvarslere, slukkemidler, rømningsveier og riktig fyring.
Under tilsynet blir det gjort en vurdering på om boligens/fritidsboligens fyringsanlegg trenger feiing. Ser vi at det er behov for feiing, feier vi umiddelbart eller på et senere tidspunkt etter avtale med eier, eller eiers representant.  Hvis det er mye sot i pipen kan brannforebyggeren sette boligen/fritidsboligen på prioriteringslisten, slik at den får oftere besøk for en periode. Vurderingen om en pipe trenger feiing eller ikke, blir basert på faglige vurderinger. Hvor mye sot som legger seg i pipa/skorsteinen avhenger av hvor ofte man fyrer, hva slags type ildsted og pipe/skorstein man har og selve fyringsmønsteret. Dette gjelder både i boliger og fritidsboliger.  
Brannforebyggeren skal kontrollere at fyringsanlegget (pipe/skorstein og ildsted) er installert riktig etter gjeldende lover og forskrifter, og sjekke om anlegget blir brukt riktig uten fare for skade på helse, miljø og sikkerhet. Har du dokumentasjon på ditt fyringsanlegg, er det fint om dette framvises under tilsyn.  
Tenk gjerne gjennom egen brannsikkerhet før vi kommer på besøk:
- Det skal være minst en røykvarsler i hver etasje, som skal dekke kjøkken, stue, sone utenfor soverom og sone utenfor teknisk rom.
- Blir røykvarsleren jevnlig kontrollert?
- Finnes det slokkemidler?
- Er rømningsveiene tilfredsstillende?