Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Feiing og brannforebyggende tilsyn

Varsling om feiing og tilsyn

Vi sender deg SMS når det er tid for feiing og tilsyn
Fra midten av desember 2021, sender feiervesenet ut varsel om feiing på SMS - ikke lenger med lapp i postkassa. Personer som ikke har telefonnummeret sitt i folkeregisteret, vil fortsatt få varsel i postkassa.
Hol kommune vil via «MinEiendom» varsle om tidspunkter for feiing og tilsyn ved å sende SMS til eier-representanten. Meldingen vil inneholde en lenke til innlogging. (Slike varsel inneholder en lenke som starter med https://q.norkart.no/xxxxxx. Det er trygt å klikke på denne type lenker).
Rapporter og evt. oppfølging av avvik varsles også med SMS.

Du trenger elektronisk ID for å logge inn, f. eks BankID, Buypass eller MinID.

Gå til innlogging på MinEiendom

Tidspunktet passer ikke
I SMS-en vi sender deg, finner du kontaktinformasjonen til feieren som skal komme på besøk. Om tidspunktet ikke passer, ringer du feieren og avtaler nytt tidspunkt.


Det er eiers ansvar å sikre godkjent tilgang til brann- og feier-inspektørene, mangler dette har ikke inspektørene lov til å utføre arbeid på tak.

Klargjøring i forkant av feiing
Ved feiing er det svært viktig at huseier/beboer har gjort alt klart for feiing;

  • Steng trekken og lukk peisdører.
  • Stige reises eller legges frem slik at feier tydelig forstår at det er klargjort for feiing.
  • Det må ikke fyres i ildstedene (ovn og peis) den dagen feieren kommer
  • Alle ovnsdører, luker og spjeld må være lukket for å unngå sotskade i huset
  • Sørg for at feie-/sotluker er tilgjengelige

Feie- og tilsynsforskrift
 I henhold til "Forskrift om brannforebygging" og Arbeidstilsynets "forskrift om utførelse av arbeid" skal det være fastmontert typegodkjent takstige på alle tak med helling utover (skrått tak) og med fare for fall over 2 meter.
Mangler dette, har ikke feieren lov til å utføre arbeid på tak.

Hvor ofte skal det feies?

Kommunen skal sørge for at det blir ført tilsyn med fyringsanlegg og at røykkanaler i fyringsanlegg som brukes til oppvarming av bygg og blir feiet ved behov. Feieren gjør en vurdering av behovet fortløpende i forhold til tilstand, fyringsmønster og sotmengde. Logg deg inn for å sjekke status på når sist feiing var, og når du kan forvente at feieren kommer tilbake.   

Gå til innlogging på MinEiendom

Fritidsboliger/hytter  Feiing og tilsyn utføres samtidig av praktiske årsaker(fremkommelighet og oppmøte muligheter). Varsling skal sendes elektronisk senest to uker før besøk, ellers gjelder det samme regler som boligfeiing/-tilsyn.

Gebyrregulativ for brannforebyggende tilsyn, inspeksjon og feiing