Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Søke fritak, søke om betalingsutsettelse eller klage

Søke om fritak for å betale avgift

Boliger
Det er felles retningslinjer for fritak i Hallingdal, vedtatt 31.10.2013, sak 64/13. Fritak kan gis for boliger som står helt tomme, inntil 18 mnd. av gangen, minimum for 6 mnd. Er det tilkoblet må en betale fastdel (abonnementsavgift).

En kan få fullstendig fritak for renovasjon, slamtømming og feiing. Søknaden må være skriftlig. 

Frist for å søke om fritak er 1. juli og 1. januar. Fritaket gjelder fra den terminen det er søkt i.

Det må søkes på nytt dersom det fortsatt skal være fritak.

Søknadsfristen er også da 1. juli og 1. januar.
Det kan søkes om fritak for renovasjonsavgift for leilighet nr 2 og 3, dersom leiligheten ikke blir utleid. Fritak gis først når leilighet har stått tom/ ikke utleid i 6 mnd.

Hytter
Det gis fritak for hytter dersom søknaden dokumenteres med bilder at tomten er ubebygd.

Retningslinjer for fritak for renovasjon i kommunene


Feieavgift
Fritak for feieavgift kan gis der hvor det ikke er ildsted tilknyttet pipeløpet eller pipeløpet er plombert.

Søknadskjema om fritak for feiing og tilsyn av pipeløp


Vann og avløp
Dersom tilkobling til kum ikke er gjort, kan det søkes fritak for vann-og avløpsgebyr.

 

Vil du se fakturaene dine og evt. søke om betalingsutsettelse?

Logg inn på Min side - Mine fakturaer

 

Er hytta brent eller revet?

Send oss beskjed om dette i et brev, og legg ved fakturaen du har fått. Send til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.

 

Klage på avgift

Dersom en ønsker å klage på kommunale eiendomsavgifter, må dette gjøres skriftlig.