Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Co2-avgift

Avgift for avfall som leveres til forbrenning i forbrenningsanlegg.

Avgift på utslipp av klimagasser, herunder Co2-avgiften, er sammen med utslippskvoter myndighetens viktigste virkemidler for å sikre lavere utslipp av klimagasser.

Avgiftsplikten oppstår bl. a ved innlevering av avfall til forbrenning i forbrenningsanlegg.

Dette øker prisen pr tonn avfall som leveres til forbrenning, og treffer hele det norske markedet og vil gjelde alle.

Co2-avgiften ble vedtatt i Hol kommunestyre 08.12.2022, sak 124/22.

Avgift 2023

  • Co2-avgift bolig kr 130 inkl mva.
  • Co2-avgift hytter kr 66 inkl mva.


Co2-avgiften faktureres over to terminer.

Vi ber om forståelse for gebyret som tilkommer som følge av Co2-avgiften.