Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Slamtømming

Boliger har rutetømming (periodisk tømming) hvert 2. år.

Det betales forskudd for slamtømming, ½ avgift hvert år.

Hytter tømmes hvert 4. år, og det betales forskudd ¼ avgift hvert år.


Tette tanker tømmes hver høst (aug/sep/okt) og faktureres 2. termin.

 

Gebyr for tømming av septikanlegg en fast avgift for selve anlegget, og et gebyr for størrelse på anlegget (m3).

De tette tankene får i tillegg et rensegebyr for levering av slam til kommunalt renseanlegg. 

 

Dersom adkomstvegen er dårlig, slik at vanlig tømmebil ikke kan benyttes, blir eiendommen belastet med et ekstra gebyr for spesialtømming. Disse anleggene blir også fakturert for rensegebyr.


Tømmeplan for slamavskillere

Boliger

2023:  Vestre Hol (skille ved Hagafoss)
2024: Østre Hol (skille ved Hagafoss)


Hytter

2023: Dagali
2024: Ustaoset - Haugastøl
2025: Geilo - Skurdalen
2026: Hol - Hovet - Sudndalen


Etter anbudsrunden  for slamtømming i Hallingdal 2022, ble Telemark Godslinjer valgt som renovatør. De utfører rutetømmingen for alle typer private avløpsanlegg i Hol kommune.

Trenger du ekstratømming eller nødtømming?

Telemark Godslinjer AS utfører tømming av tette tanker og ekstra- og nødtømminger.

Tlf. 959 84 903.

Ekstratømming skjer mer enn 4 timer etter henvendelse.

Nødtømming skal skje innen 4 timer fra henvendelse og koster mer å få utført.

Disse tømmingene blir utført utenom rute og faktureres separat av kommunen. Gebyrsatsene finner du i gebyrregulativet.

(Rutetømming vil skje uavhengig av ekstra- og nødtømminger).

Gebyr 

Gebyr for slamtømming 2022

Gebyr for slamtømming 2023

Eksempler på utregning av gebyr for tømming av avløpsanlegg 2019