Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Slamtømming

Boliger har rutetømming (periodisk tømming) hvert 2. år.

Det betales forskudd for slamtømming, ½ avgift hvert år.

Hytter tømmes hvert 4. år, og det betales forskudd ¼ avgift hvert år.


Tette tanker tømmes hver høst (aug/sep/okt) og faktureres 2. termin.

 

Gebyr for tømming av septikanlegg en fast avgift for selve anlegget, og et gebyr for størrelse på anlegget (m3).

De tette tankene får i tillegg et rensegebyr for levering av slam til kommunalt renseanlegg. 

 

Dersom adkomstvegen er dårlig, slik at vanlig tømmebil ikke kan benyttes, blir eiendommen belastet med et ekstra gebyr for spesialtømming. Disse anleggene blir også fakturert for rensegebyr.


Tømmeplan for slamavskillere


Boliger

2022: Østre Hol (skille ved Hagafoss)
2023   Vestre Hol (skille ved Hagafoss)


Hytter

2022: Hol - Hovet - Sudndalen
2023: Dagali
2024: Ustaoset - Haugastøl
2025: Geilo - Skurdalen


Slamtømming 2022

Slamavskillere tømmes uke 27-32 (Stoklands AS)

Tette tanker og minirenseanlegg tømmes uke 24-30 (Telemark Godslinjer)

Traktortømming/spesialbil utfører tømming uke 28-33 (Telemark Godslinjer).


Servicetorget kan hjelpe deg med å finne ut når septiktanken din skal tømmes neste gang, og når den sist ble tømt.Etter anbudsrunden  for slamtømming i Hallingdal 2017, ble Stoklands AS valgt som renovatør. De utfører rutetømmingen av alle slamavskillere i Hol kommune.
Tlf.  993 70 201.

 

Trenger du ekstratømming eller nødtømming?

Telemark Godslinjer AS utfører tømming av tette tanker og ekstra- og nødtømminger.
Tlf. 9598 4903.

Ekstratømming skjer mer enn 4 timer etter henvendelse.

Nødtømming skal skje innen 4 timer fra henvendelse og koster mer å få utført.

Disse tømmingene blir utført utenom rute og faktureres separat av kommunen. Gebyrsatsene finner du i gebyrregulativet.

(Rutetømming vil skje uavhengig av ekstra- og nødtømminger).

Gebyr 

Gebyr for slamtømming 2022

Eksempler på utregning av gebyr for tømming av avløpsanlegg 2019