Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Vann- og avløpsgebyr

 I henhold til forskrift betaler alle en abonnementsavgift (fastavgift).

I tillegg kommer avgift for forbruk som enten er reelt forbruk registrert med vannmåler, eller beregnet forbruk etter størrelsen på bygningen:

  • 0-112,5 m2 tilsvarer 144 m3

  • 112,6 - 156 m2 tilsvarer 200 m3

  • 157-219 m2 tilsvarer 280 m3

Er bygningen seksjonert, betales abonnementsavgift pr seksjon.

Fullt årsgebyr kreves fra og med dato for vann- og avløpsledningen legges inn på eiendommen.

Dersom tilkoblingen ikke er gjort i kum, kan det søkes fritak for vann- og avløpsgebyret (også abonnementsgebyret).

Gebyrregulativ for vann og avløp 2024 (PDF)

Gebyrregulativ for vann og avløp 2023 (PDF)

 

Vann- og avløpsgebyr leveres til selvkost.

Det vil si at brukerne betaler det som det koster å levere tjenesten. Dersom det som følge av lengre tids oppholdsforbud, vil vise seg at kostnadene med å opprettholde tjenesten blir redusert, vil selvkostregelverket ivareta dette i form av lavere gebyrer neste år.

Nylig lagt vann- og avløpsledning

Fullt årsgebyr kreves fra og med dato for vann- og avløpsledningen legges inn på eiendommen.

Nye eiendommer som er tilkoblet blir lagt inn med forskudd vann før vannmåler og forskudd kloakk for avløp. For boliger er forskuddet satt til 70 m3 og for fritidsboliger er forskuddet 30 m3.