Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Jordbruk

Hol kommune har rådgiver landbruk i 100 % stilling, som er på jobb mandag til fredag.

Ordninger for jordbruk

Kommunen er saksbehandler for lovsaker etter jord- og konsesjonsloven med tilhørende forskrifter, for en rekke statlige tilskuddsordninger, bistår i forbindelse med søknader om økonomisk støtte fra Innovasjon Norge og deltar i kommunalt planarbeid og næringsutvikling.

I tillegg arbeider vi med en del utviklingsprosjekter innen landbruk og tilleggsnæringer.

 

Tilskudd i jordbruket

 

Erstatningsordninger i jordbruket

 

Kontroll av gjødselkjeller

 

Kurs og veiledning om jordbruk

 

Landbruksfaglig veiledning

 

Lovsaker etter jord- og konsesjonsloven 

 

Prosjekter og planer for jordbruk 


Skaffe avløser i jordbruket

 

Landbruksveier

 

Jordleie

 

Gjerdehold