Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Jordbruk

Jordbruk i Hol kommune

Hol kommune har rådgiver landbruk i 100 % stilling.

Kommunen er saksbehandler for lovsaker etter jord- og konsesjonsloven med tilhørende forskrifter, for en rekke ulike tilskuddsordninger, bistår i forbindelse med søknader om støtte fra Innovasjon Norge og deltar i kommunalt planarbeid.

I tillegg arbeides det med flere utviklingsprosjekter innen landbruk og tilleggsnæringer.

 

Tilskudd i jordbruket

 

Erstatningsordninger

 

Kontroll av gjødselkjeller

 

Kurs og veiledning

 

Landbruksfaglig veiledning

 

Lovsaker etter jord- og konsesjonsloven 

 

Prosjekter og planer 


Lokalmat i Hol

 

Avløserordning i jordbruket

 

Landbruksveger

 

Jordleie

 

Gjerdehold