Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Jordleie

Det er driveplikt for alt jordbruksareal jf. jordlova § 8, så lenge en eier landbrukseiendommen.

Dersom eier av landbrukseiendom skal oppfylle driveplikta ved bortleie av jordbruksareal skal det inngås skriftlig leievtale med aktiv gårdbruker for minst 10 år. Utleier kan ikke si opp leieavtalen før leietiden er gått ut, og da med 1 års varsel.

Ved inngåelse av leieavtale for jordbruksareal skal kommunen jf. jordlova § 8 ha kopi av inngått leieavtale.

Det er ingen mal for slike leieavtaler, men det er utarbeida et eksempel på avtale om utleie av jordbruksareal som kan brukes.