Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Landbruk

Landbruk i Hol kommune

Hol er en utpreget fjellkommune, der 91 % av arealet ligger over 900 meter over havet. Utmarksbeitene på høgfjellet holder svært høy kvalitet, og årlig er det over 18 000 sauer, geiter og storfe på beite her.

Landbruk er en viktig næring som gir verdiskaping, sysselsetting og pleie av kulturlandskap. Det er husdyrhold med melkekyr, ammekyr, melkegeiter, sau, hest og gris. I alt er det ca. 70 foretak som har husdyr i Hol. Det er flere aktive støler og et variert kulturlandskap, helt opp til snaufjellet. Mange driver med småskala foredling av kjøtt og melk, særlig er det stor satsing på ysting av ost, markedsført gjennom fellestiltaket Ostebygda.

Landbruksforvaltningen i Hol kommune er del av avdeling plan og utvikling, og holder til i Hol kommunehus.


Jordbruk


Skogbruk