Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skogbruk

Hol kommune kjøper tjenester til forvaltning innen skogbruk fra Ål kommune. Ål og Hol har dermed felles rådgiver for skogbruk i 30 % stilling, som har fast kontordag i Hol på onsdager.


Skogbruk i Hol kommune 

Skogbruksrådgiver har ansvaret for å utføre ei rekke oppgaver etter skogbruksloven og forvaltning av ulike virkemidler knyttet til skogbruk. Dette omfatter hovedsaklig statlige lovpålagte forvaltningsoppgaver samt planleggings- og veiledningsoppgaver i skogbruket.

Det er 93 000 daa produktiv skog i Hol. Tregrensa går ved ca 900 m.o.h. (varierer likevel med lokale forhold). Skog over en viss høyde over havet er definert som vernskog.

 

Forynging av skog

 

Hogst i verneskog

 

Skogfond

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler)

 

Tilskudd til skogsveger

 

Ungskogpleie

 

Utsetting av utenlandske treslag

 

Lenker skog