Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Hogst i verneskog

Hogst i vernskog

All hogst i vernskog, unntatt virke til eget bruk (uttak av ved) skal meldes til kommunen på eget skjema senest 3 uker før hogst. Kart over område skal følge med søknaden.

Vernskog i Hallingdal er skogareal som ligger så høyt til fjells at det er vanskelege forhold for forynging, eller er så sårbar at den kan bli ødelagt ved feil skogbehandling. Vernskog er ikke fredet, men hogst i vernskog skal følge retningslinjer gitt av statsforvalteren. Grensen for vernskog er definert av høyde over havet og noen faktorer til.

Ta kontakt med kommunen for mer informasjon om vernskog i Hol.