Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Utsetting av utenlandske treslag

Fra og med 1. juli 2012 må de som ønsker å plante ut utenlandske treslag til skogbruksformål (for eksempel Sitkagran) søke statsforvalterens miljøvernavdeling om tillatelse før utsetting.

Du kan lese forskrift om utsetting av utenlandske treslag til skogbruksformål på Lovdata sine nettsider.