Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK-midler)

I samarbeid med næringen har Hallingskog utarbeidet tilskuddsordninger innenfor skogbruk som er felles for hele Hallingdal. Tilskudd blir utbetalt fortløpende etter innlevert dokumentasjon på at tiltak er gjennomført.

Utfra lokale prioriteringer og tilpasninge blir det gitt tilskudd til:

  • Skogkultur (ungskogpleie /tynning mv.)
  • Miljøtiltak i skog 
  • Prosjekt for å utvikle skogbruket lokalt/regionalt

Formål

Økonomiske virkemiddel for å stimulere økt verdiskaping i skogbruket, på produksjon, skjøtseltiltak, avvirkning.

Målgruppe

Skogeiere i Hol kommune.

Markberedning: Arealtilskudd:  75 kr/m3. Forløpende utbetaling av tilskudd etter dokumentasjon.
Ungskogpleie/ avstandsregulering/løvrydding: 125 kr/ daa. Forløpende utbetaling av tilskudd etter dokumentasjon.
Tynning: Tilskudd fra Fylkesmannen 25 kr/m3 for massevirke, og ombygging eller nybygg skogsbilveier.

Skogfond med skattefordel ( 85 % ) kan nyttes til å dekke egenandel etter tilskudd på investeringer i skogkultur. Dette gjelder også eget arbeid.

Kommunen kan gi generell rettledning og informasjon om det offentlige virkemiddelapperatet.