Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Skogfond

Forskrift om skogfond pålegg skogeiere å sette av deler av inntekta fra salg av tømmer. Skogavgifta kan brukes blant annet til skogkulturtiltak, vedlikehold/bygging/opprusting av skogsvei og miljøtiltak i skogen.

Innbetaling 

Det skal avsettes til skogfond ved salg og annen omsetning av tømmer, unntatt er bruk av virke til e virksomhet innen jord- og skogbruk. Skogeier kan selv velge hvor mye som skal avsettes i intervallet 4 - 40 % av virkets bruttoverdi. Valg av %-sats må skje når du skriver kontrakt med kjøper. Plikten til å avsette til skogfond gjelder for massevirke, skurtømmer og spesialvirke av både bartre og løvtre, også virke til ved og til andre bioenergiformål. For juletrær og pyntegrønt kan skogeiger selv velge om det skal avsettes til skogfond.

Utbetaling 

Krav om registrering /utbetaling av skogavgift skal sendes kommunen som godkjenner og tilviser avgiften for utbetaling. Skogavgiftsregnskapet blir forvaltet av landbruksavdelingen hos statsforvalteren i Oslo og Viken.

Krav

Investeringer og tiltak skal være faglig, økonomisk og økologisk forsvarlige, og må vera i tråd med formål og regler i skogbruksloven, eller gjeldende forskrifter hjemlet i skogbruksloven.

Registrering/utbetaling til godkjente investeringer skal sendes til kommunen etter hvert, seinest 1. desember i det kalenderåret som investeringen er gjennomført. Alle krav om utbetaling skal væra signert og tilstrekkelig dokumentert med kopi av bilag. Skogeier har plikt til å skaffe den dokumentasjonen som kommunen ber om.
Det må også komme fram om det er skogeier eller andre som skal ha utbetalt skogavgift.
Registrerte, men udekkede investeringer kan utbetales i etterkant av investeringen. Tidshorisont er ulik t.d. skogkultur inntil 2 år og veier inntil 5 år. Etter dette blir registreringen automatisk slettet. Kommunen har oppdaterte lister for hva som er registrert som udekkede investering hos den enkelte skogeier.

Råd

Du bør betale regninger som kan dekkes med skogavgift fra egen bankkonto og deretter sende krav om refusjon fra skogavgiftskontoen. På den måten unngår du å trekke skogavgiftskontoen med mva. Ikke bruk skogavgiftskontoen til å dekke tiltak som ikke gir skattefordel, unntaket er dersom du har mye innestående skogavgift.

Du kan lese om forskrift om skogfond på Lovdata sine nettsider