Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til skogsveger

Ordningen gjelder bare bygging av skogsveier for uttak av tømmer fra produktiv skog. Søknadsfristen er fortløpende.

Prioritering:

  • Bilvei klasse III blir prioritert
  • Opprusting foran nyanlegg
  • Skogsvei foran kombinasjonsveier
  • Fellestiltak foran enkelttiltak der dette er forsvarlig

Det kan gis inntil 30 % tilskudd, tilskuddsatsen blir fastsett etter nærmere vurderinger (poengskjema) Omsøkte veier må være godkjent bygd etter særlovene i landbruket.

Saksgang: 

Søknadsfrist er fortløpende. Søknad skal sendes Hol kommune, men det er statsforvalteren i Oslo og Viken som avgjør søknadene. Krav til søknadsinnhold, vedlegg mv kommer frem på søknadsskjemaet, og i utarbeidet tiltaksstrategi. Tilleggsopplysninger kan opplyses på eget ark.

Tilskudd kan betales ut iht. utført anleggskostnad. Siste del av tilskuddet blir utbetalt når veianlegget er fullført og godkjent av kommunen. Klagefristen er 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt.

Du kan lese om ordningen på Landbruksdirektoratet sine nettsider om tilskudd til skogsveier.

Du kan lese forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål på Lovdata sine nettsider.