Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Landbruksfaglig veiledning

I dag er veiledningstjenesten i landbruket spesialisert i ulike fagområder og kommunene har bare en mindre rolle i forhold til landbruksfaglig veiledning, fordi dette krever spesialisert og oppdatert fagekspertise. I Hallingdal er det spesialisert veiledningstjeneste for melk- og kjøttproduksjon gjennom Tine, Nortura, Kukontrollen, Sauekontrollen (Animalia), Norsk Landbruksrådgiving Østafjells m.fl.

 

Norsk Landbruksrådgiving Østafjells - avdeling Gol

Utarbeider gjødslingsplaner basert på jordprøver. Holder kurs og veiledning i sine områder. Formidler aktuelle funn i forskning og praktiske forsøk. Hovedfokus på planteproduksjon, gjødselhåndtering, jordkultur, drenering og driftsøkonomi.

Lokalt ansatt: Aslak Botten

Mer informasjon finner du på nettsidene til Norsk Landbruksrådgiving Østafjells.