Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kontroll av gjødselkjeller

Hvordan er gjødselkjelleren din?

Det har vist seg at gamle gjødselkjellere kan være for dårlige til dagens bruk. Det er særlig bygninger som ble satt opp fra 1960-åra og fram til 1990 som kan være usikre. Dessuten har vi erfaring med at bruken ofte har endret seg, f.eks. kan dyretallet i bygget ha økt, eller ungdyra er flyttet ut til fordel for flere melkekuer i fjøset. Dagens melkekyr har høyere avdrått og blir fôret med større andel kraftfôr enn tidligere, og produserer dermed også mer gjødsel enn en ofte regnet med ved planlegging og oppføring av gjødsellager.

I alle tilfeller er resultatet mer gjødsel og dermed større belastning på gjødselkjelleren, slik at faren for at det kan oppstå skader er større. I noen tilfeller kan gjødselkjelleren kollapse og utgjøre stor fare for både husdyr og mennesker, i tillegg til forurensningen som oppstår.

Kommunene i Hallingdal har undersøkt om hvilke fagpersoner som utfører kontrollarbeid på gjødselkjellere. Det kreves spesiell kompetanse og utstyr for slike kontroller, og det kan være farlig å gå inn i gjødselkjeller uten verneutstyr pga ulike gasser. Rent praktisk må arbeidet foregå i sommerhalvåret. Dette fordi gjødselnivået i kjelleren ikke kan være høyere enn 30-40 cm. Dersom dette er aktuelt i din gjødselkjeller kan du ta kontakt med kommunen i første omgang.

Du kan lese mer i artikkel i Ringreven 4/2013 om kontroll av gjødselkjellere.

Det finnes også mer informasjon i et eget hefte om betongskader i landbruket.