Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Prosjekter og planer for jordbruk

Beitebruksplan for Hol 2023-2035

Hol kommunestyre vedtok beitebruksplan for Hol 2023-2035 den 8. desember 2022. Planen erstatter tidligere plan fra 2004 /2008 og skal nyttes som hjelpemiddel i plansammenheng /forvaltning for å ivareta beiteinteressene og beiteressursene i Hol kommune. Beitebruksplanen vil bare finnes i digital form.

Du kan laste ned vedtatt beitebruksplan 2023-2035 (merk at dette er en stor plan på over 30 sider).

Du kan også lese samlet saksprotokoll fra kommunestyret 8. desember sak 128/22 (komplett saksfremlegg).

Det er i tillegg utarbeidet 6 temakart som følger (merk at dette er store PDF filer på 30 Megabyte, fordi det er behov for høy bildekvalitet på kartene):

Temakart 1: Tetthet sau pr km, med grenser for sankelag og beiteområder

Temakart 2: Beiteinstallasjoner

Temakart 3: Tap av søyer på utmarksbeite, pr beiteområde

Temakart 4: Tap av lam på utmarksbeite, pr beiteområde

Temakart 5: Drifteveger

Temakart 6: Biologisk mangfold