Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Boligtilskudd til førstegangsetablerere

Boligtilskudd til førstegangsetablerere i Hol ble vedtatt av kommunestyret 27.04.2023, sak 28/2023. Tilskuddsordningen skal stimulere til at flere unge etablerer seg i Hol.

Boligtilskuddet tildeles førstegangsetablerere som ønsker å bosette seg i Hol kommune. Med dette menes ungdom og unge voksne som ønsker å kjøpe, bygge eller renovere nyervervet helårsbolig i Hol kommune.

Tilskuddet har tilbakevirkende kraft fra og med 01.01.23 og tildeles ungdom og unge voksne fra og med kalenderåret søker fyller 18 år til og med året søker fyller 35 år.

Tilskuddet utgjør 10% av byggekostnad/kjøpekostnad, maksimalt kr. 200 000 pr bolig.

Søknad om tilskudd skal være skriftlig og sendes til kommunen. Opplysningene i søknaden må være relevant i forhold til fastsatte vilkår for å oppnå tilskudd. Det foreligger ingen søknadsfrist. Søker må underskrive på vilkårene for at tilskudd skal aksepteres.

Tilskuddet vil bli tilbakebetalt med tillegg på 5% rente dersom boligen selges eller fraflyttes innen 5 år.

Obligatoriske vedlegg som skal sendes inn sammen med søknaden:

  • Kopi av byggetillatelse (ved nye boliger)
  • Kopi av brukstillatelse (ved nye boliger)
  • Kopi av tinglyst skjøte
  • To underskrevne erklæringer som Hol kommune vil tinglyse. Ved to hjemmelshavere på eiendommen, må begge skriver under på erklæringen

Søknadsskjema leveres enten digitalt via eDialog, via post eller på servicetorget. 
Post- og besøksadresse: Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. 

Merk: Skjema inneholder personsensitive opplysninger og må derfor ikke sendes på mail til postmottak. 

Se retningslinjer for boligtilskudd her

Søknadsskjema for boligtilskudd finner du her (PDF)

Søknadsskjema for boligtilskudd (Word)

Erklæring (PDF)

Erklæring (Word)