Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledige boligtomter i Hol

Kommunale og private tomter

Kommunale boligtomter

Hol kommune har rundt 9 ledige boligtomter til salgs klare for utbygging. Disse selges nå til kr 1,-


Tomtene ligger i Hol, Hovet og Sudndalen.

Kommunestyret har vedtatt kriterier for salg av disse tomtene (23.03.2023) 

HOLET

Grønlie boligfelt

Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 1
Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 1
Tomt 18 Gnr 14 bnr 25 Kr 1
(Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) (Privat)


Oversiktskart  Grønlie (PDF)

Reguleringsplan for Grønlie

Utsnitt av plankart for Grønlie (PDF)


Høgehaug vest

Tomt 6 Ikke fradelt Kr 1
Tomt 9 Gnr 19 bnr 140 Kr 1
Tomt 10 Ikke fradelt Kr 1


Oversiktskart Høgehaug vest (PDF)

Reguleringsplan Høgehaug vest del II

Utsnitt av plankart for Høgehaug vest del II (PDF)

 

HOVET

Kyrkjehaugane boligfelt

Tomt 9 Gnr 35 bnr 19 Kr 1
Tomt 11 Ikke fradelt   Kr 1
Tomt 20 Ikke fradelt Kr 1


Oversiktskart Kyrkjehaugane boligfelt (PDF)

Bebyggelsesplan for Hovet

Utsnitt av plankart, bebyggelsesplan for Hovet (PDF)

Reguleringsplan for Hovet 

Moen boligfelt

Tomt 1 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1
Tomt 4 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1
Tomt 5 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1
Tomt 9 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1

 

Oversiktskart Moen boligfelt (PDF)

Reguleringpsplan Moen boligfelt

Utsnitt av plankart for Moen boligfelt (PDF)


SUDNDALEN

Tomt 2 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1
Tomt 3 Ikke til salgs pr. i dag Kr 1


Oversiktskart Sudndalen boligfelt
(PDF)

Reguleringsplan for Sudndalen del 1 

Utsnitt av plankart for Sudndalen del 1 (PDF)

Søknad 

Søknadskjema for privatpersoner ved kjøp av tomt i kommunalt boligfelt (PDF)

Søknadsskjema for firma ved kjøp av tomt i kommunalt boligfelt (PDF)

Søknad sendes skriftlig til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no 

Regler for tomtetildeling 2023 (PDF)

Ordfører skal godkjenne nye eiere i kommunale boligfelt.

Oversiktskart som viser beliggenhet, kommunale boligfelt  (PDF)

I tillegg til tomteprisen påløper følgende kostnader:

Bygge bolig

Informasjon om byggesak i Hol kommune

Kommunale eiendomsavgifter, årsgebyrer

Det ble i 2016 innført eiendomsskatt på bebygde tomter.

Private boligtomter

Vi jobber med å lage oversikt over private eiendommer som er regulert til boligformål.

SKURDALEN

Fjell-ljom boligfelt

Plankart for Fjell-ljom boligfelt i Skurdalen (PDF)

Detaljregulering for Fjell-ljom boligfelt

Skurdalen Bu- og Bygdelaug har planlagt et område hvor det bygges boliger.

Se nettsiden Bu i Skurdalen


GEILO

Sveinsrud boligfelt (vest for Fossgårdfeltet)

Plankart for Sveinsrud boligfelt i Ustedalen

Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt B1, Geilo

Kontaktperson: Stein Verpe, mob. 922 48 848.

 

Boligfelt ved Vøllo (nedenfor undergangen ved Trøo)

Plankart for Vøllo boligfelt (PDF)

Detaljregulering for boliger Vøllovegen

Kontaktpersoner: 
Hans Petter Nâsselqvist, mob. 959 00 720
Lars Terje Slåke, mob. 982 84 096


BOLIGTOMTER PÅ FINN

Uttrekk av søk på boligtomter i Hol på Finn.no