Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Ledige boligtomter i Hol

Kommunale boligtomter

Hol kommune har rundt 20 ledige boligtomter klare for utbygging. 
Tomtene ligger i Hol, Hovet og i Sudndalen.

 

HOLET

Grønlie boligfelt

Tomt 4 Gnr 14 bnr 16 Kr 96 200,-
Tomt 9 Gnr 14 bnr 21 Kr 96 200,-
Tomt 17 Gnr 14 bnr 24 Kr 96 200,-
Tomt 18 Gnr 14 bnr 25 Kr 96 200,-
Tomt 24 Gnr 14 bnr 50 Kr 96 200,-
(Tomt 20) (Gnr 14 bnr 10) Privat


Oversiktskart  Grønlie

Reguleringsplan for Grønlie

Utsnitt av plankart


Høgehaug vest

Tomt 6 Ikke fradelt    
Tomt 9 Gnr 19 bnr 140    
Tomt 10 Ikke fradelt    


Oversiktskart Høgehaug vest

Reguleringsplan Høgehaug vest del II

Utsnitt av plankart

 

HOVET

Kyrkjehaugane boligfelt

Tomt 9 Ikke fradelt Kr 83 793,-
Tomt 11 Gnr 35 bnr 19   Kr 83 793,-
Tomt 20 Ikke fradelt Kr 83 793,-


Oversiktskart Kyrkjehaugane boligfelt

Bebyggelsesplan Hovet

Utsnitt av plankart

Reguleringsplan Hovet

Moen boligfelt

Tomt 1 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Tomt 2 Gnr 32 bnr 172   Kr 88 400,-
Tomt 4 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Tomt 5 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Tomt 9 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Tomt 11 Ikke fradelt Kr 88 400,-
Tomt 16 Ikke fradelt Kr 88 400,-

 

Oversiktskart Moen boligfelt

Reguleringpsplan Moen boligfelt

Utsnitt av plankart


SUDNDALEN

Tomt 2 Gnr 43 bnr 240 Kr 70 811,-
Tomt 3 Gnr 43 bnr 241 Kr 70 811,-


Oversiktskart Sudndalen boligfelt

Reguleringsplan for Sudndalen del 1

Utsnitt av plankart

 

Søknad 

Søknadskjema for kjøp av tomt i kommunalt boligfelt

Søknad sendes skriftlig til Hol kommune, Ålmannvegen 8, 3576 Hol eller på epost til postmottak@hol.kommune.no 

Regler for tomtetildeling

Ordfører skal godkjenne nye eiere i kommunale boligfelt.

Oversiktskart - beliggenhet - kommunale boligfelt 


Tomtepriser

Tomtepriser - kommunale boligfelt

I tillegg til tomteprisen påløper følgende kostnader:

-Tilknytningsavgift for vann og avløp

-Utgifter til evt. oppmåling

-Gebyr for tinglysing og dokumentavgift til Statens KartverkBygge bolig

 


Informasjon om byggesak i Hol kommune

Kommunale eiendomsavgifter - årsgebyrer

Det ble i 2016 innført eiendomsskatt på bebygde tomter.

 

Private boligtomter

Vi jobber med å lage oversikt over private eiendommer som er regulert til boligformål.

SKURDALEN

Fjell-ljom boligfelt

Plankart

Detaljregulering for Fjell-ljom boligfelt

Skurdalen Bu- og Bygdelaug har planlagt et område hvor det bygges boliger.

Se nettsiden: "Bu i Skurdalen"


GEILO

Sveinsrud boligfelt (vest for Fossgårdfeltet)

Plankart

Detaljregulering for Sveinsrud boligfelt B1, Geilo

Kontaktperson: Stein Verpe, mob. 922 48 848.

 

Boligfelt ved Vøllo (nedenfor undergangen ved Trøo)

Plankart

Detaljregulering for boliger Vøllovegen

Kontaktpersoner: 
Hans Petter Nâsselqvist, mob. 959 00 720
Lars Terje Slåke, mob. 982 84 096BOLIGTOMTER PÅ FINN

 

Uttrekk av søk på boligtomter i Hol på Finn.no