Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Psykisk helse og rus til barn og unge

Tjenester til barn og unge

Psykisk helsetjeneste for barn og ungdom (0-18 år) - et lavterskeltilbud til barn, unge og familier med ulike vansker som påvirker barns psykiske helse.

Tjenesten er organisert som en del av helsestasjonstilbudet. Det gir oss mulighet til å møte alle barn, unge og deres familier. Tjenesten er lett tilgjengelig på helsestasjonen, i skolene og ved hjemmebesøk. Det er et lavterskeltilbud der alle kan ta kontakt og få en avtale. Vi er åpen for alle typer henvendelser og vårt ønske er at foreldre, barnet/ungdommen selv eller andre tar kontakt med oss så tidlig som mulig ved bekymring. Helsestasjon og skolehelsetjenesten har i samarbeid med psykisk helsetjeneste ansvar for forebyggende psykisk helsearbeid.

Barneverntjenesten
Barneverntjenesten skal sikre barn og unge som lever under forhold som kan være til skade for barnets helse og utvikling hjelp.

Familievernet
Familievernkontoret gir tilbud om til alle som treng å snakke om vanskelige forhold i familien.

Bup
Barne og ungdomspsykiatriske poliklinikk BUP er et tilbud i spesialisthelsetjenesten. Arbeidet er organisert som et poliklinisk tilbud innen psykisk helsevern for barn og unge, og søker å hjelpe barna og deres familier. BUP er først og fremst et tilbud for å ta hånd om problemer som ikke kan løses i de kommunale helsetjenestene. Ringerike sykehus har en Bup avdeling ved Hallingdal sjukestugu. Les mer om Bup

Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) Barn, unge og voksne med særskilte behov skal få hjelp fra PP-tjenesten slik at de sikres gode opplærings- og utviklingsmuligheter. PPT skal bistå barnehager og skoler i arbeidet med tilpasset opplæring. Les mer om PPT