Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Avfallshåndtering

Innsamling av avfall

Hallingdal Renovasjon er ansvarlig for innsamling av avfall i Hol kommune.

Forskrift for avfallsbehandling

 

Avfallsplan 2015-2019

 

Hente eller bringeordning

De fleste husstandene i Hol kommune har henteordning fra søppeldunk. For husstander som ligger 200 meter eller mer fra kjøreruten for henting og alle fritidseiendommer i kommunen benyttes bringeordning til containere og returpunkt. Har du henteordning - husk å rydde snø rundt avfallsstativene, og strø litt når det er glatt.
F.o.m. 1. mai 2001 ble det innført kildesortering i Hol kommune. For mer informasjon om kildesorteringen, kan  henvende seg til Hallingdal Renovasjon på telefon 32 08 61 10.


Containere skal kun brukes til restavfall fra husholdninger/hytter som betaler for denne ordningen.

Oversikt over containere og returpunkt i Hol kommune

Regulativ for avfallsgebyr

 

Felles retningslinjer for fritak i kommunene i Hallingdal og Krødsherad

 

Avfallsmottak

På Geilo er det avfallsmottak ved Lauvrud, adressen er Lauvrudvegen 40, 3580 Geilo.

Regionalt avfallsmottak ligger ved Hallingdal Renovasjons lokaler i Kleivi.
Se nettsidene til Hallingdal Renovasjon for åpningstider og annen praktisk informasjon.

Molok

Det er anlagt en kommunal molok (avfallsbrønn) for restavfall og en for glass i Geilo sentrum, nedenfor Geilo stasjon.

Se kart -  Geilo sentrum

Avfall fra bedrifter - næringsavfall

Fra 1. juli 2004 opphørte ordningen med faste kommunale gebyrer for renovasjon fra næring. Fra nevnte dato opphører også kommunens plikt til å ta hånd om avfallet til næringsdrivende, det betyr at den enkelte bedrift må gjøre avtale med en leverandør av avfallstjenester for å få utført renovasjon.

Kommunen er delegert å føre tilsyn med at plikten til forskriftsmessig behandling av næringsavfall gjennomføres.

Gebyr for tilsyn av næringsavfall

Det er tidligere utsendt informasjon til produsenter av næringsavfall i Hol kommune: For å skille næringsavfall fra husholdningsavfall og kunne gi næringslivet i regionene en god og rimelig renovasjonsordning, har Hallingdal Renovasjon IKS og Valdres Kommunale Renovasjon IKS opprettet et felles selskap, RETURA VAL-HALL AS. Selskapet har egne avdelingskontor i Hallingdal og Valdres, og kunden blir betjent lokalt som før.