Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Avfallshåndtering

Innsamling av avfall

Hallingdal Renovasjon er ansvarlig for innsamling av avfall i Hol kommune.

Forskrift for avfallsbehandling

 

Avfallsplan 2015-2019

 

Hente eller bringeordning

De fleste husstandene i Hol kommune har henteordning fra søppeldunk. For husstander som ligger 200 meter eller mer fra kjøreruten for henting og alle fritidseiendommer i kommunen benyttes bringeordning til containere og returpunkt. Har du henteordning - husk å rydde snø rundt avfallsstativene, og strø litt når det er glatt.
F.o.m. 1. mai 2001 ble det innført kildesortering i Hol kommune. For mer informasjon om kildesorteringen, kan  henvende seg til Hallingdal Renovasjon på telefon 32 08 61 10.

Høsten 2023 innføres innsamling av matavfall.


Containere skal kun brukes til restavfall fra husholdninger/hytter som betaler for denne ordningen.

Oversikt over containere og returpunkt i Hol kommune

Regulativ for avfallsgebyr

 

Felles retningslinjer for fritak i kommunene i Hallingdal og Krødsherad

 

CO2-avgift

 

Avfallsmottak

På Geilo er det avfallsmottak ved Lauvrud, adressen er Lauvrudvegen 40, 3580 Geilo.

Regionalt avfallsmottak ligger ved Hallingdal Renovasjons lokaler i Kleivi.
Se nettsidene til Hallingdal Renovasjon for åpningstider og annen praktisk informasjon.

Molok

Det er anlagt en kommunal molok (avfallsbrønn) for restavfall og en for glass i Geilo sentrum, nedenfor Geilo stasjon.

Se kart -  Geilo sentrum

Avfall fra bedrifter - næringsavfall

Fra 1. juli 2004 opphørte ordningen med faste kommunale gebyrer for renovasjon fra næring. Fra nevnte dato opphører også kommunens plikt til å ta hånd om avfallet til næringsdrivende, det betyr at den enkelte bedrift må gjøre avtale med en leverandør av avfallstjenester for å få utført renovasjon.

Kommunen er delegert å føre tilsyn med at plikten til forskriftsmessig behandling av næringsavfall gjennomføres.

Gebyr for tilsyn av næringsavfall

Det er tidligere utsendt informasjon til produsenter av næringsavfall i Hol kommune: For å skille næringsavfall fra husholdningsavfall og kunne gi næringslivet i regionene en god og rimelig renovasjonsordning, har Hallingdal Renovasjon IKS og Valdres Kommunale Renovasjon IKS opprettet et felles selskap, RETURA VAL-HALL AS. Selskapet har egne avdelingskontor i Hallingdal og Valdres, og kunden blir betjent lokalt som før.