Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Beredskap

Ukraina - Hol, informasjon til befolkningen

Informasjon om koronavirus og sykdommen Covid-19 i Hol kommune

 

Varsling ved ulykker og større uønskede hendelser, skal som hovedregel rettes til nødetatene:

                         BRANN                   110

                         POLITI                    112

                         AMBULANSE           113


Ved hendelser som kan- eller vil involvere kommunen, vil politiets operasjonssentral varsle kriseledelsen.

 

Vårt beredskapsarbeid

Hol kommune sitt beredskapsarbeid gjøres i hht. "Lov om kommunal beredskapsplikt". Det viktigste verktøyet kommunen har i dette arbeidet er "Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse" også kalt ROS. Ut fra denne springer kommunens overordnede kriseplan, samt beredskapsplaner for ulike sektorer, f.eks. helse og skole.

Vår ROS revideres hvert 4. år, mens beredskapsplanene skal revideres hvert år. I tillegg øves det jevnlig.


Hol kommune har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet. I vårt arbeid skal vi derfor kontiuerlig vurdere og planlegge samfunnssikkerhet og beredskap i et helhetlig perspektiv.

Ved spørsmål om beredskap eller forebyggende arbeid kan Servicetorget være behjelpelig på tlf. 32 09 21 00.

VAKTTELEFONER


Politikontakt:

Politikontakt i Hallingdal er Pål K. Mikkelrud

Telefon 33 34 44 00

E-post: post.sor-ost@politiet.no

 

KOMMUNENS KONTAKTER VED KRISER

 

Nyttige nettsider:

www.kriseinfo.no 

www.dsb.no 

http://varsom.no

 

Vær beredt       

Hva gjør du hvis strømmen skulle bli borte i flere dager, mobilnettet slutter å virke eller det ikke er vann i springen?

Tenk igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme deg hjemme, og forbered deg best mulig. Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager.

Råd om egenberedskap

 

Jodtabletter ved atomulykker

Hol kommune har et lager med jodtabletter, men oppfordrer til å følge rådene fra helsemyndighetene, om å ha dette hjemme.

Dette kan kjøpes reseptfritt på apotekene.


Her kan du lese mer om hvorfor, når og hvem som skal ta jodtabletter

Du kan få mer informasjon ved å gå inn på hjemmesiden til Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet