Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Krigen i Ukraina

Informasjon til befolkningen

Krigen i Ukraina har pågått snart to og et halvt år, og preger fortsatt nyhetsbildet vårt.

Det er viktig å understreke at man bør forholde seg til nasjonale offentlige myndigheter for faktabasert informasjon. I Norge er denne informasjonen åpen og holdes løpende oppdatert. Det kan også være lurt å ta til seg informasjon om krigen i porsjoner. Det kan bli litt mye for mange av oss.

Det grunnleggende budskapet er at det ikke er noen endret trusselvurdering mot Norge. Befolkningen kan leve som normalt.

Hvem gjør hva?


• Politiet: registrerer søknad om asyl.

• UDI: gir beskyttelse og sørger for innkvartering i ulike mottakssenter.

• IMDi: Koordinerer bosetting- og integreringsarbeid.

• Kommunen: gir tjenester til de som bor i mottak / akuttinnkvartering, og bosetter og integrerer flyktninger etter avtale med IMDi.


Ukrainere som ikke har et sted å bo, må kontakte politiet.

Bosetting

Hol kommune har bosatt de flyktningene vi har blitt anmodet om. Disse er fra både Ukraina og andre steder.

Behov for språkhjelp

For å kunne gi de flyktningene som kommer til kommunen god og riktig informasjon, trenger vi å knytte til oss språkhjelp. Hvis du snakker, leser og skriver Ukrainsk og ønsker å bidra i denne krisen, ber vi deg kontakte kommunen v/servicetorget, telefon 32 09 21 00 eller send epost til postmottak@hol.kommune.no

Informasjon om krigen i Ukraina

Det spekuleres mye rundt krigen, og det deles mye ubekreftet informasjon på sosiale medier. Dette kan være skremmende for mange – spesielt for barn og unge. Det er viktig å understreke at man bør forholde seg til våre offentlige myndigheter for å få faktabasert informasjon. I Norge er denne informasjonen åpen og blir løpende oppdatert. Aktuelle saker om krisen i Ukraina, regjeringen.no

Oppdatert informasjon om flyktningkrisa


Oppdatert informasjon om flyktningkrisa i Ukraina finner du på nettsidene til Utlendingsdirektoratet.

Søke om midlertidig alternativ mottaksplass

UDI har opprettet egen søknadsordning for ukrainere som ønsker et midlertidig alternativ til plass i asylmottak eller akuttinnkvartering


Helsehjelp for asylsøkere og flyktninger i Norge, også på flere språk

Asylsøkere og flyktninger i Norge har rett til helsehjelp for fysiske og psykiske plager, rusproblemer og tannbehandling.
Helsenorge har en oversikt over hva som gjelder for helsehjelp for asylsøkere og flyktninger. Informasjonen finnes også på flere språk.

Helsehjelp for personer/ flyktninger på andre språk

Information about healtcare for refugees in other languages

Egenberedskap og jodtabletter

Det er fremdeles en del som lurer på om man trenger å ta jodtabletter som følge av situasjonen i Ukraina. På grunn av den store geografiske avstanden er det svært lite sannsynlig at det blir nødvendig å ta jodtabletter i Norge, fordi avstanden mellom landene er så stor.

Les om atomsikkerhet og beredskap, Ukraina.


Vi vil likevel presisere at Hol kommune har jodtabletter på lager og en plan for utdeling av dette til barn under 18 år og gravide/ammende som anbefalt av DSA, hvis det skulle bli nødvendig.
Dette er noe vi alltid har i beredskap, uavhengig av krigen i Ukraina.

Dere skal være trygge på at kommunen har gode planer og en god beredskap til enhver tid, slik at vi kan handle raskt og riktig når situasjonen krever det.

Norge er et trygt land å bo i, men likevel kan det oppstå kriser andre steder i verden som påvirker oss. Det er viktig at innbyggerne i en kommune er i stand til å ta vare på seg selv i størst mulig grad, slik at offentlige ressurser kan brukes inn der behovet er størst.

• Du finner informasjon om hva du bør ha hjemme og tips til hvordan du blir bedre rustet til å takle kriser på  Lenke:Sikkerhverdag.no

• Du finner informasjon på ulike språk i informasjonsheftet "Du er en del av Norges beredskap", som du kan laste ned i PDF-format på ulike språk.

• På nettsiden til Norges blindeforbund kan du også lytte til innholdet i brosjyren.

Kjæledyr fra Ukraina

Mattilsynet må registrere og kontrollere alle dyrene som kommer til Norge med ukrainske flyktninger. Dette må gjøres for å minimere risikoen for spredning av farlige sykdommer, som bl.a. rabies, til mennesker og dyr her til lands.

Dersom kjæledyrene ikke har blitt kontrollert ved grensepassering, er det viktig at kommunene, medhjelpere eller eiere av kjæledyret umiddelbart tar kontakt med Mattilsynet på telefon 22 40 00 00. Informasjon om kjæledyr fra Ukraina / Pets from Ukraine

Etter 15.02.2024 vil det ikke være mulig for nyankomne asylsøkere å bo med kjæledyr på Nasjonalt ankomstsenter eller i asylmottak.
Denne endringen vil ikke gjelde de som allerede bor på asylmottak med sine kjæledyr i dag – disse vil fortsatt kunne ha kjæledyrene sine med seg i mottak mens de venter på å bli bosatt.

Hvordan snakke med barn om situasjonen?

Vi vil gjerne oppfordre voksne til å snakke med barna om dette. De får med seg mer enn vi tror, og det er viktig å være oppmerksom på dette. Organisasjonen «Voksne for barn» har noen gode råd:
Hvordan snakke med barn om det som skjer i Ukraina

Råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn.  Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp.

Råd til foreldre og omsorgspersoner:

Slik kan du snakke med barn og ungdommer om krig og frykt for atomulykker - Helsenorge

Nytt fra regjeringen

Les siste nytt om Norge og Ukraina på regjeringen.no

Sist endret: 22.05.2024