Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunalt næringsfond

Økonomisk støtte fra kommunens næringsfond er et virkemiddel og en støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling. Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober.

Bedrifter, lag og organisasjoner med forretningsadresse innenfor Hol kommune kan søke tilskudd innenfor følgende formål:

1. Næringsformål: utviklingstiltak og investeringer i virksomheter (ikke       driftsstøtte).

2. Tiltak i landbruket.

3. Nyetablerere.

Her finner du retningslinjer og søknadsskjema for kommunalt næringsfond:

Kommunalt næringsfond - Hol kommune

Sist endret: 27.03.2024