Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunalt næringsfond

Økonomisk støtte fra kommunens næringsfond er et virkemiddel og støtteordning for lokal bedriftsetablering og næringsutvikling. Søknadsfrister er 15. april og 15. oktober

Bedrifter og lag /organisasjoner med forretningsadresse innenfor Hol kommune kan søke tilskudd innenfor følgende formål:

1. Næringsformål: utviklingstiltak og investeringer i virksomheter (ikke driftsstøtte)

2. Tiltak i landbruket

3. Nyetablerere

Retningslinjer

Du finner retningslinjene for det kommunale næringsfondet (revidert april 2021), informasjon om søknadens innhold, hvordan du søker m.m. her:

Informasjon og retningslinjer for kommunalt næringsfond

Før søknad sendes inn må en gjøre seg kjent med retningslinjene. Har du behov for ytterligere veiledning kan du ringe kommunen eller sende en e-post med dine spørsmål.


Søknadsfristene er 15. april og 15. oktober.


Det må søkes via digitalt søknadsskjema (innlogging med IDporten). Vedlegg lastes opp i søknadsskjemaet. Ufullstendige søknader og søknader sendt inn på annen måte avvises.

Behandling av søknader om kommunalt næringstilskudd

Etter at søknadsfristen er utløpt går en faggruppe med kompetanse innen landbruk, næring og kultur gjennom søknadene, og fremmer forslag til fordeling til formannskapet, som fatter vedtak. Søkerne får melding om vedtaket snarest etter dette.