Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Tilskudd til energisparetiltak i din bolig

Hol kommune har opprettet en tilskuddsordning for å støtte boligeiere som gjennomfører energisparetiltak i boligen sin

Energisparetiltak i boliger vil ha en langvarig effekt for å redusere strømforbruket i boliger og dermed redusere utgifter til strøm.

Ordningen gjelder med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2022.

 

Ordningen omfatter også frivillige lag og organisasjoner i Hol kommune, som kan søke støtte til å oppgradere egne bygg.

 

Mer informasjon om ordningen med søknadskriterier og søknadskjema.

 

Det finnes ikke noen tilskuddsordning for fritidsboliger, men dette skal utredes i løpet av 2023.

 

Sist endret: 29.11.2023