Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Bruk av gjerder

Om det skal settes opp gjerde rundt hytter er det viktig at disse er sauesikre. Det vil si at de har en utforming som gjør at sau ikke setter seg fast, eller kan ta seg igjennom.

Om det skal være grinder skal disse slå utover. Mattilsynet tolker Lov om dyrevelferd slik at det ikke er tillatt å bruke tråd-, eller plastnettinggjerde, hverken med eller uten strøm rundt hytter. Strømgjerder er kun for landbruket og for å holde dyra på plass.

I Hol kommune regulerer kommuneplanens arealdel bruk av gjerder rundt fritidsboliger. I henhold til kommuneplanens arealdel er det tillatt å gjerde inn et areal inntil 100 m2 av tomta, inkl. bygninger, under forutsetning av at det benyttes sauesikkert gjerde. Flere regulerte områder i Hol kommune har egne bestemmelser om inngjerding.

Om det skal settes opp gjerde rundt hytte må hytteeier derfor undersøke reguleringsplanen for området for å se om, og eventuelt hvor mye og hvordan, det er tillatt å gjerde inn. Dersom reguleringsplanen ikke har egne bestemmelser om gjerdebruk, er det bestemmelsene i kommuneplanens arealdel som er gjeldende. Innenfor kommunedelplan for Geilo er det fastsatt i de enkelte regulerings- og bebyggelsesplaner om og hvordan det kan settes opp gjerder.

Finn ut hva som gjelder for din eiendom her

Sist endret: 18.07.2024