Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig

Hol kommune har opprettet en tilskuddsordning for å støtte boligeiere som gjennomfører energisparetiltak i boligen sin, etter vedtak i kommunestyret 9. juni 2022. Energisparetiltak i boliger vil ha en langvarig effekt for å redusere strømforbruket i boliger og dermed redusere utgifter til strøm. Frivillige lag og organisasjoner i Hol kommune kan søke støtte til å oppgradere egne bygg, og benytter seg også av dette søknadsskjemaet.

I henhold til vedtak i kommunestyret sak 18/2022 vil ordningen gjelde med tilbakevirkende kraft fra 1.1.2022.

Kriterier for å motta støtte og søknadsskjema

Kommunal tilskuddsordning for energisparetiltak i bolig, vedtatt 9.6.22, revisjon vedtatt 14.12.2023

Søknadsskjema tilskuddsordning energisparetiltak bolig, revisjon 2023 - word

Søknadsskjema tilskuddsordning energisparetiltak bolig, revisjon 2023.pdf

  • Søknadsskjema fylles ut etter gjennomføring av tiltak.
  • Utfylt søknadsskjema med vedlegg sendes inn pr. e-post til postmottak@hol.kommune.no eller leveres på papir til Servicetorget, Ålmannvegen 8, Hol.
  • Søknadene merkes: «Tilskudd ENØK-tiltak»
  • Kommunen mottar og behandler søknader fortløpende.