Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Serveringsbevilling

Når trenger du serveringsbevilling?

Den som vil gjøre seg næring av å drive serveringssted, må ha serveringsbevilling for å servere mat. Skal du starte et serveringssted må du også huske å kontakte mattilsynet. Les mer på Matservering | Mattilsynet.

 • Serveringssteder hvor forholdene ligger til rette for «fortæring på stedet» trenger serveringsbevilling. Det kan være et serveringssted selv om det ikke er sitteplasser eller bestikk, eller at maten er godt innpakket.
 • Catering anses ikke som servering, da det kjennetegnes med at maten fortæres et annet sted, eksempler er middag som leveres til privat selskap, utkjøring av pizza o.l.
 • Oversikt over andre tilfeller hvor det ikke er nødvendig med serveringsbevilling finner du i serveringsloven § 2.
Hvilke krav må være oppfylt for å søke serveringsbevilling?
 • For å søke serveringsbevilling må du ha en daglig leder som har bestått etablererprøven.
 • Daglig leder må være myndig.
 • Bevillingshaver, daglig leder og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderverdig vandel i forhold til straffelovgivningen, skatte- og avgiftslovgivningen, regnskapslovgivningen og likestillings- og diskrimineringsloven, samt annen lovgivning som vil være uforenelig med drift av serveringssted.
Hvordan søker du om serveringsbevilling?

Du kan sende inn søknaden elektronisk eller skrive ut og sende per post.

Søknadskjema for "serveringsbevilling". 

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften. Last ned firmaattest på: Altinn - Firmaattest.
 • Skatteattest for driftsselskapet. Du kan bestille på Altinn - Attestbestilling.
 • Tegning av lokalet med avmerking av inne og uteservering.
 • Leiekontrakt dersom du ikke selv eier lokalet.
 • Dokumentasjon på at daglig leder er ansatt i bedriften.
 • Dokumentasjon på at daglig leder har bestått etablererprøven.
 • Kopi av melding til mattilsynet.
 • Opplysninger om eventuelt bakenforliggende eierforhold.
Hvor lang tid tar det å få svar?

Rådmann har delegert myndighet til å behandle søknader om serveringsbevilling. For ny serveringsbevilling sendes søknaden til politiet og skatteetaten før den behandles av kommunen, forventet saksbehnaldingtid er 4-6 uker.

Hvordan får jeg tatt etablererprøven?

Etablererprøven kan avlegges ved Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Du må på forhånd kontakte oss for å avtale tid. (se kontakt oss)

Du kan lese mer om etablererprøven her.

Hvor mye koster det?

Etablererprøven koster kr. 400 pr. prøve.

Det er ingen saksbehandlingsgebyr.

Lov

Serveringsloven

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no