Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Etablererprøve i serveringsloven og kunnskapsprøver i alkoholloven

Hvilken prøve må du ta?

For å få serverings-, salgs- eller skjenkebevilling må du gjennomføre en prøve.

 • Daglig leder på et serveringssted må ta etablererprøven.
 • Styrer og stedfortreder på et salgssted må ta kunnskapsprøven for salgsbevilling.
 • Styrer og stedfortreder på et skjenkested må ta kunnskapsprøven for skjenkebevilling.
Hva er pensum for etablererprøven?
 • Prøven er basert på det materialet som er gitt i læreboken «læremateriell – etablererprøven for serveringsvirksomhet» fra VINN.
 • Læreboken kan bestilles på telefon: 76 96 72 00, eller send på e-post til salg@vinn.no
 • Det er en mulighet for å ta kurs og testprøver på vinn.no.
Hvordan gjennomføres etablererprøven?
 • Etablererprøven er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvor et svar er riktig.
 • Du har 90 minutter på deg.
 • For å bestå prøven må 40 av 50 svar være korrekt.
 • Av hjelpemidler har du kun anledning bruke rene lov- og forskriftstekster.
 • Prøven avlegges på norsk. Ordbok er ikke tillatt som hjelpemiddel Rundskriv fra Nærings- og handelsdepartementet, datert 25.09.2013 (PDF)
 • Dersom du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
Hva er pensum for kunnskapsprøven i alkohol for salgs- og skjenkebevilling?
 • Pensum for kunnskapsprøven for skjenkebevilling er alkoholloven kapittel 1, 4, 5, 7, 8 og 9 og alkoholforskriften kapittel 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Pensum for kunnskapsprøven for salgsbevilling er alkoholloven kapittel 1, 3, 7, 8 og 9 og alkoholforskriftens kapittel 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 14.
 • Du må også kjenne til alkohollovens øvrige bestemmelser.
 • Du finner alkoholforskriften på Alkoholforskriften - Lovdata og alkoholloven på Alkoholloven - Lovdata.
 • Det er også mulig å bestille pensumhefte og ta nettkurs på vinn.no
 • Lenke: Kunnskapsprøve i alkoholloven - Helsedirektoratet.
Hvordan gjennomføres kunnskapsprøven i alkohol for salgs- og skjenkebevilling?
 • Kunnskapsprøven i alkohol er en elektronisk flervalgsprøve.
 • Til hvert spørsmål er det tre svaralternativer, hvor et svar er riktig.
 • Du har 60 minutter på deg.
 • For å bestå prøven må 24 av 30 svar være korrekt.
 • Av hjelpemidler har du lov til å bruke ordbok.
 • Dersom du ikke består prøven på første forsøk, kan du prøve på nytt helt til du består.
Hvor og når kan jeg ta prøven?

Prøven kan avlegges i hvilken som helst kommune, som skriver ut attest ved bestått prøve.

 • I Hol kommune kan du avlegge prøven på kommunehuset, Ålmannvegen 8, 3576 Hol.
 • Ta kontakt med servicetorget for å avtale tid på tlf. 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00) eller e-post til postmottak@hol.kommune.no.
 • Hugs legitimasjon og kvittering for innbetalt kursavgift.
Hvordan betale for prøven?

Gebyr for å avlegge prøve må betales inn på forhånd til kontonummer 2333.07.01145.

Merk innbetalingen med «kunnskapsprøve» og med navnet ditt.

 • Etablererprøven i serveringsloven er kr. 400.
 • Kunnskapsprøven i alkoholloven for salgs- eller skjenkebevilling er kr. 400.
Mer informasjon og nyttige lenker

Vinn.no

Kunnskapsprøve i alkoholloven - Helsedirektoratet

Forskrift om etablererprøven

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no