Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Salgsbevilling for alkohol

Når trenger du salgsbevilling for alkohol?

Skal du starte en ordinær dagligvareforretning og skal selge alkohol må du søke om salgsbevilling. Salgsbevilling gjelder for drikke med høyest 4,7 volumprosent alkohol. Skjenkebevillingen gjelder vanligvis i 4 år.

 • Når du skal starte opp en butikk med alkoholsalg må du søke om salgsbevilling.
 • Dersom du overtar en eksisterende virksomhet, må du søke om salgsbevilling. Du kan drive videre på tidligere eiers bevilling i 3 måneder, mens du venter på at søknaden din blir behandlet. Forutsetningen er at kommunen er underrettet om dette og at virksomheten søker om ny bevilling senest innen 30 dager etter overdragelse.
Hvilke krav må være oppfylt for å søke om salgsbevilling?
 • For å søke salgsbevilling må du ha en styrer og en stedfortreder som har bestått kunnskapsprøven i alkohol.
 • Styrer og stedfortreder må være over 20 år.
 • Styrer og stedfortreder må være ansatt på stedet eller jobbe der i kraft av eierstilling.
 • Styrer og stedfortreder, bevillingshaver og personer som har vesentlig innflytelse på virksomheten, må ha utvist uklanderverdig vandel i forhold til alkohollovgivning og bestemmelser i annen lovgivning som har sammenheng med alkohollovens formål, samt skatte-, avgifts- og regnskapslovgivningen.
Hvordan søker du salgsbevilling?

Du kan sende inn søknaden elektronisk eller skrive ut og sende per post.

"Søknad om bevilling til salg av alkohol".

Vedlegg som må følge med søknaden:

 • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften. Last ned firmaattest på: Altinn - Firmaattest.
 • Skatteattest for driftsselskapet. Du kan bestille på Altinn - Attestbestilling.
 • Målsatt tegning av lokalet med avmerking av inne og uteservering.
 • Vitnemål for kunnskapsprøve om alkohol både for styrer og stedfortreder.
 • Dokumentasjon på ansettelsen av styrer og stedfortreder.
 • Opplysninger om eventuelt bakenforliggende eierforhold.
Hvor lang tid tar det å få svar?

For ny skjenkebevilling sendes søknad til politiet, skatteetaten og sosialtjenester, før søknaden skal til politisk behandling. Dette kan ta opptil 3 måneder. Søk derfor i god tid før oppstart.

Hvordan får jeg tatt kunnskapsprøven i alkohol?

Kunnskapsprøve i alkoholloven kan avlegges ved Hol kommunehus, Ålmannvegen 8, 3576 Hol. Du må på forhånd ta kontakt for å avtale tid. (Se kontakt oss)

Du kan lese mer om kunnskapsprøven her.

Hvor mye koster det?

Kunnskapsprøven i alkohol koster kr. 400 pr. prøve.

Det er ikke saksbehandlingsgebyr.

Bevillingsgebyr pr. år betales etter antall solgte liter alkoholholdig drikk, jf. alkoholforskriften § 6-1. Hugs derfor å levere inn omsetningsoppgaven innen 1. mars.

Lov, forskrift og lokale vedtak

Har du en bevilling har du ansvar for å sette deg inn i lovverket og gjøre deg kjent med lokal bevillingspolitikk.

Lokale retningslinjer

Retningslinjene er grunnlag for tildeling av bevillinger for salg og skjenking av alkohol i Hol kommune. 

Alkoholpolitiske retningslinjer for Hol kommune 2020-2024 (revidert 08.12.22).

Rusmiddelpolitisk handlingsplan for Hol kommune.

Planen frem til 2020 er vedtatt i kommunestyret, sak 98/16, 30.11.2016, uten revidering for 2016 - 2020.

Lover

Alkoholloven

Alkoholforskriften

Kontakt oss

Servicetorget

Telefon: 32 09 21 00 (mandag-fredag kl. 09.00 - 15.00)

E-post: postmottak@hol.kommune.no