Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Lag og organisasjoner

I Hol kommune er det et bredt spekter av organisasjoner. Her finner du oversikt over de lokale organisasjonene med kontaktpersoner og linker til eventuelle hjemmesider.

Send melding om endringer til: servicetorget@hol.kommune.no

Friluftsorganisasjoner

Dagali 4H
Stina Fure
3588 Dagali

Geilo jeger- og fiskerforening
Bjørn Sletto
Bardølavegen 123, 3580 Geilo
basletto@online.no

Jegerprøveutvalget
Kjell Mykkeltvedt
Hjalmevegen 15, 3580 Geilo

Østre Hol jeger og fiskerforening
Svein Eriksen
Skuledokkvegen 16
3577 Hovet
solsve.eriksen@online.no

Barnas turlag Geilo
Janne Marete Grødum Ervik
Tlf 92242525
hol@turistforeningen.no 
Barnas turlags Facebookside

Hol turlag
Vidar Bjørkedal
Tlf 41562555
hol@turistforeningen.no 
Hol turlags Facebookside

Villreinnemnda for Hardangervidda
Håvard Kjøntvedt
Sentrum 20, 3630 Rødberg

Grendeutvalg

Dagali grendeutvalg
v/Kari Håvardsrud
Bygdevegen 101
 3588 Dagali
mailto:kari_1b@yahoo.no

Haugastøl / Ustaoset grendeutvalg
Eldbjørg Lien Kaupang, 3595 Haugastøl
mail@haugastol.no

Holet og Moen grendeutvalg
Knut Medhus
Øvre Holsvegen 105, 3576 Hol
knut@medhus.info

Hovet grendeutvalg
Kåre Trillhus
Badstuguvegen 3
3577 Hovet

kare@trillhus.com

Kvisla grendeutvalg
Geir Atle Mylius, 3580 Geilo
geir.atle@bfsenter.no

Skurdalen Grendelag
Rune Berg
Nord-Skurdalen 6
3580 Geilo
mailto:runeskur@mail.com

Geilo tettstedutvalg
Espen Bille-Larsen
Hjalmevegen 63b, 3580 Geilo
espen.bille-larsen@hol.kommune.no

Helseorganisasjoner

Brystkreftforeningen Hallingdal
Kjersti Kolsrud
Moldbakken 8
3579 Torpo

Demensforeninga i Hol kommune

Geilo handikaplag

Hol helselag
Borghild Berg
3576 Hol

Hol og Ål lag av LHL
Harald Varlid
Kittilsvegen 26
3570 ÅL 

Hol og Ål hørselslag

Hovet handikaplag
Brit Kaupang
3577 Hovet

Historielag og kulturvernorganisasjoner

Dagali museumslag
Dagny Aasberg
3588 Dagali

Geilojordets venner
c/o Jan M. Bjørne-Larsen
Vestaførvegen 108
3576 Hol
jmbl@online.no

Hol historielag

Knut Medhus
Øvre Holsvegen 105, 3576 Hol
knut@medhus.info

Hol museumslag
Alveva Hohler
Kvislavegen 17, 3580 Geilo

Hol mållag
Lars Inge Fenne
Øyovegen 6
3580 Geilo

Olav Sletto selskapet
Eva Almhjell
Granveien 1, 3115 Tønsberg

Skurdalen historielag
Knut Sveinunggard
Skurdalen, 3580 Geilo

Hobbyorganisasjoner

Hallingdal Radio Control Klubb
Jan Arne Harham
Kittilsvegen 15, 3570 Ål

Hallingskarvet frimerkeklubb
Erik Westedt
Postboks 139, 3580 Geilo

Hol Motorklubb
Kontakperson Kim Ellseth tlf. 46895293
Kontaktperson: Mads Farstad Ellseth tlf. 47900981
hol.motorklubb@outlook.com

Hol fotoklubb
Elisabeth Haugen
Gryteteigen, 3576 Hol
Tlf. 909 55 002
Kontaktperson: Britt Kaupang
Tlf. 924 61 663

Hol husflidslag
Hanne Haatuft
Stølsvegen  49, 3580 Geilo

Hol knivmakarlag
Bjørn Furuseth
Vestlivegen 19, 3580 Geilo

Numedal og Hallingdal flyklubb
Pål Engelstad
Dagali, 3580 Geilo

Hyttevelforeninger

Bergli vel
Per Chr. Olander
Gamle Rykkinnvei 32, 1349 Rykkinn

Faugli Velforening
Tormod Reinton Haugen
Vesteråsveien 38, 0382 Oslo

Gamle skurdalsvegen Velforening
Marit Schage Andria
gamleskurdalsvegen@gmail.com

Geilo hyttegrend Vestlia
Odd Engelsen
Jac. Sæthers vei 10, 5232 Paradis

Geilo velforbund
Christine Neumann
Jacob Kjødesveg 8
5232 Pardis
telefon 90528515
christine.neumann@online.no

Geilogrend Vel
Tom Wingerei
Blåbærsvingen 53, 0789 Oslo

Geilovolden Sameie
Bernhard O. Iversen

Geilovollen Sameie
Stig Eide Sivertsen

Gravarhovda Vel
Morten F. Røsten
Bjerkelundsveien 46A
1358 Jar

Hallandslie Hytteforening
Formann Gerd Mejlænder-Larsen
Tlf. 934 83 734

Havsdalen velforening
Stian Møller
stianmoller@me.com

Haugastøl Vel
Dag Schouw-Hansen
Mobil 90689410

Holsåsen vel
Line L. Jensen
Vikerfaret 1
3425 Reistad
holsaasenvel@gmail.com

Holsåsen utmarkslag BA
Knut Medhus
Postboks 4, 3576 Hol
knut@medhus.info

Hovdestøylvegen vel
Arne Røde
Gullhaugveien 188, 1354 Bærums Verk

Hovdelia vel Ustaoset
Ole Johan Sagen
Østre Natlandsfjellet 11, 5098 Bergen

Høgåsen Vel
org.nr. 997 257 715
Knut Hasting
Høvik terrasse 22
3413 Lier
khasting@online.no

Kikut Fjellgrend velforening
Trond Grønhaug
Kleiven 22 b, 5132 Bønes

Kikut Nord Velforening
Trond Andresen

Kikut vel
Øystein Johannesen
Nedre Smøråsveien 31 d, 5238 Rådal

Kikutkollen
Rita Andenes

Lunningshaugen hyttevel
Pål Widerø

Mailatunet Sameie
Roger Simmenes

Midthovda Velforening
Jon Sivert Nielsen
Øvre Langåsvei 23, 0880 Oslo

Montebello eierseksjonssameie
Per Einar Johansen

Myrland Hytteeierforening
Knut Helland
Nattlandsfjellet 113, 5098 Bergen
Knut.Helland@uib.no
www.myrland.org

Nipen Velforening
Tor Brekke og Helge Kristoffersen

Ossjøen Seterdalen hytteforening Dagali
Ingunn Ramsfjell, styreleder

oshfstyret@gmail.com

Raggsteindalen Hyttevel
Olav Tufte

Sameiet Dr. Holms hotell
Kåre Hole

Sameiet Dr. Holms hotell II
Runar Skogheim

Sameiet Dr. Holms hotell II
Geir Udnæs

Sameiet Kikut (Kikut fjellstue)
Torstein Christiansen

Sameiet Rallarvegen Parkering
v/Anne Marie Hiim
Spondalen 45
5121 ULSETlf. 41809308
annehiim@online.no

Sameiet Skarvetunet (Kikut)
Carl Jansen

Sameiet Skarvetunet (Kikut)
Heidi Hjellestad

Sisseldalen hyttevelforening Hovet
Hans Simensen
Sørseterveien 23, 3405 Lier

Solli hyttesameie
Tom Henning Rimestad

Skarvet Fjellgrend Velforening
Gunnar Grytaas
Lerkerinden 117, 5099 Bergen

Stølsvegen hyttevel Geilo
Tore J. Høidahl, leder
Ekebergveien 214, 1162 Oslo
Steinar Livgard, sekretær, Ullerudåsen 7, 1447 Drøbak

Tuftelia Fritidsgrend
Arild Ruus Simensen

Tunlia hytte-eierforening
leder: Jon O. Nyvoll
mailto:jon@vestfold-takst.no

Uggen Hytteeiers vel Ustaoset
Willy Johannesen
5254 Sandsli

Ustaosets vel
Gro Vindegg
Postboks 533, 3593 Ustaoset
Formann: Atle Gundersen, Grønnestølslien 45, 5073 Bergen
post@ustaosetvel.no

Varaldset sameige
v/Geir Olav Liodden Sorteberg
Tlef 950 37 733
geir23@hotmail.com

Verpe hyttevel
Arne Ove Hjelmeland
Sineset 19, 5229 Kalandseid

Verpestølen vel
Svein Erik Lund
Strangebakken 12, 5004 Bergen
Tlf. 92038298

Vestlia Hyttegrend
Torben Foss
Nedrelia 7, 5231 Paradis

Vestlia Vel - Dagali
vestliavel@gmail.com

Økle Hyttegrend
Kjell Habberstad
Karl-Erik Nitter Foss

Idrettsorganisasjoner

Dagali Aktivitetslag
Jørgen Ringstad
3588 Dagali

Geilo idrettslag
Jarle Opsahl Gjertsen
mailto:jarle.gjertsen@geilo.no

Hallingdal dykkerklubb
Frode Skorve
Nye Havsdalsv. 10, 3580 Geilo

Hallingdal karateklubb, avdeling Geilo
Ingar Danielsen
3576 Hol

Hallingdal RC Klubb
Jan Arne Haram
Kittilsvegen 15, 3570 Ål

Hol idrettslag
Gerda Sleeking-Rozendaal
Gamleskulevegen 1
3577 Hovet

Hol idrettsråd
Kåre Trillhus
3577 Hovet

Skurdalen idrettslag
Mona Helgeland
Vikavegen 16
3588 Dagali

Hallingskarvet kiteklubb
Alf Lid
Jonstøllie 19a, 3580 Geilo

Geilo klatreklubb
Arild Endrestøl
Lauvrudvegen 9, 3580 Geilo

Hallingskarvet skiparadis
Trond B. Augunset
Augunsetvegen 22, 3577 Hovet

Interesseorganisasjoner

De eldres boligspareklubb, DES klubben Hol
Jon Andreas Kolderup
Geilovegen 72B
3580 Geilo
jakolderup@gmail.com

Mer informasjon om DES klubben

Hovet og Sudndalen grunneigarlag
Bjørnar Bøkko
Villandsvegen 22, 3577 Hovet

LC Hol
Kåre Trillhus
Badstuvegen 3
3577 Hovet
Tlf. 915 83 519
mailto:kare@trillhus.com

Hol pensjonistlag
Ellen Mørk
Ustedalen 184, 3580 Geilo
elleniospelund@live.no

Naturvernforbundet i Hol
Lars Egil Furuseth
3588 Dagali

Hovet biblioteks venneforening
Liv Juchelka
Villandsvegen 1, 3577 Hovet
Tlf. 959 80 064
liv.juchelka@sdsl.no

Kristne organisasjoner

Geilo menighetsråd
Gerd Skaaheim Velle
Vestlivegen 74, 3580 Geilo

Geilo KFUM / KFUK
Knut Markegård
Vestlivegen 58, 3580 Geilo

Holet kvinneforening
Anne T. Nedremyr
3576 Hol

Holet sundagsskule
Marit Nerol
3576 Hol

Geilo Frimenighet med søndagsskole
Erik Jordanger
3580 Geilo
Tlf. 930 62 967

Geilo og Lien misjonsforening
Guro Markegård
Vøllovegen 17, 3580 Geilo

Geilo normisjon
Pål Markegård
Stakkestø 11, 3580 Geilo

Kvinneforeninger

Dagali bygdekvinnelag
Lise Håvardsrud
3588 Dagali

Geilo Kvinne- og familieforbund
Gunhild Lien
Ustedalen 227, 3580 Geilo

Hol bygdekvinnelag
Inger-Margrethe Medhus
Øvre Holsveg 105
3576 Hol

Hovet bygdekvinnelag
Vigdis Grøtt, 3577 Hovet

Kvisla bygdekvinnelag
Kristin Barkost
Kvisla, 3580 Geilo

Løypeområder

Dagali løypeområde
Arne Ramberg
3588 Dagali
mailto:aramb@online.no

Ustaoset løypeområde
Per R. Mortensen
Bjørnv. 45c, 0774 Oslo
Tlf. 908 71 076
peremo@online.no

Haugastøl løypeområde
Torhild M. Flaskerud
tmfl@online.no

Holsåsen løypeområde
Roald Ekanger
Tlf. 991 66 335
roald@ekanger.no

Hovsåsen løypeområde
Reidar Martin Sørlie
3577 Hovet
Tlf. 952 25 830
vibknut@hotmail.com

Kvisla løypeområde
Ivar G. Slettemoen
3580 Geilo
Tlf. 320 88 264
ivarws@online.no

Skurdalen løypeområde
Knut Arne Lia
3580 Geilo
Tlf. 320 94 700
knut.arne@liafjellstue.no

Hallingskarvet skiparadis/Sudndalen løypeområde
Else Karin Berg Tafjord
Sudndalen, 3577 Hovet
Tlf. 320 87 020
ekbt@skuesparebank.no

Musikkorganisasjoner

BRIS
Bente Skogheim
Flatmovegen 15 b
3580 Geilo

Geilo Musikklag
Marit Kaupang
3580 Geilo
mailto:marit_risvoll@hotmail.com

Geilo sangkor
Inger Johanne Mjelde
Langehaugvegen 19
3580 Geilo

Geilo spelemannslag
Jon Lilleslett
Strømvegen 15
3577 Hovet

Hol songkor
Brit Kaupang
35778 Hovet

Kor i Høve
Aslaug Smedsplass
aslaugsmeds@hotmail.com
Furuvegen 3
3577 Hovet

Skarvebarna
Kari Drønen
3577 Hovet

Ten Sing
Juliane Tverberg
3576 Hol

Redningskorps

Geilo Røde Kors
Marias S. Veslehaug
Tlf 906 90 001
marias.veslehaug@rodekors.org

Hovet og Hol Røde Kors
Jorun Kleppo
3577 Hovet

Samfunnshus og grendehus

Dølhall
Dagali ungdomslag v/ Kari Håvardsrud
3588 Dagali

Fjellheim samfunnshus
Heidi Øen
Gamleskulevegen 15, 3577 Hovet

Kvislatun
Geir Atle Mylius
3580 Geilo

Moen grendehus
Turid Birgit Lien
3576 Hol
Utleie: Turid Birgit Lien
Tlf. 958 78 109

Skurdalshalle
v/ Skurdalen grendeutvalg
Bjørg Lia
Skurdalen, 3580 Geilo

Sudndalen grendehus
Ingeborg Stid Sveingard
3577 Hovet

Ustaoset grendehus
Finn Johnsen
ellenpalm@online.no

Skytterlag

Hallingskarvet skytterlag
Stein Verpe
Ustedalen 230, 3580 Geilo
Hjemmeside

Skurdalen og Dagali pistolklubb
Arve Nordlien
Postboks 31, 3580 Geilo

Østre Hol pistolklubb
Oddbjørn Lerberg
Ustedalen 92, 3580 Geilo

Ungdomslag

Dagali ungdomslag
Kari Håvardsrud
3588 Dagali

Hol ungdomslag
Odvar Berg
Ålmannvegen 68, 3576 Hol

Velforeninger

Bardølavegen vel
Martin Bakken
3580 Geilo
martin@lhbakken.no

Dagali vel
Ole Gunnar Svendsen
Mjeltemyrvegen 7
3588 Dagali

Dalen tomtefelt
Magne Harry Øen
Furuvegen 4,l 3577 Hovet

Geilolie velforening
Øyvind Rygg
Geilolie 57, 3580 Geilo

Hagafoss vel
Ole E. Vestenfor
3576 Hol

Kleivi Vel
Kåre Kleven
Kleivevegen 9
3576 Hol

Haugåkervegen velforening
Lars Inge Tverberg
Haugåkervegen 14, 3576 Hol

Hovet vel
Lotti Larsgard
3577 Hovet

Høgehaug boligfelt

Jonstøllie vel
Inger Elise Olsen
3580 Geilo

Jonstøllie velforening
Thordis Hjörleifsdottir
Jonstøllie 34
3580 Geilo

Rundingen vel
Abdellatif Huomid
Vestlivegen 31
3580 Geilo

Sameiet Haugstomta
Jon-Andreas Koldrup
Geilovegen 72B
jakolderup@gmail.com

Skurdalen kommunale boligfelt

Skurdalen private tomtefelt
Birger Goberg
Skurdalen, 3580 Geilo

Skurdalen velforening
Jan Karlsen
Gullberget 132
1354 Bærums Verk
jnkarlsen27@gmail.com
918 95 68

Sudndalen boligfelt
Ragnhild Jensen
3577 Hovet

Øvre Timbrehaugen vel
Mette Sandsmark
Furutoppen 40
3580 Geilo

Øyo / Langehaugane vel
Eli Persson
3580 Geilo