Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Friluftsorganisasjoner

Dagali 4H
Ingvild H. Håvardsrud
Bygdevegen 32
3588 Dagali

Geilo jeger- og fiskerforening
Bjørn Sletto
Bardølavegen 123, 3580 Geilo
Epost: basletto@online.no
Hjemmeside

Jegerprøveutvalget
Kjell Mykkeltvedt
Hjalmevegen 15, 3580 Geilo

Østre Hol jeger- og fiskerforening
Svein Eriksen
Skuledokkvegen 16
3577 Hovet
Epost: solsve.eriksen@online.no
Hjemmeside 

Barnas turlag Geilo
Janne Marete Grødum Ervik
Tlf 92242525
Epost: hol@turistforeningen.no
Barnas turlags Facebookside

Hol turlag
Vidar Bjørkedal
Tlf 41562555
hol@turistforeningen.no
Hol turlags Facebookside

Villreinnemnda for Hardangervidda
Håvard Kjøntvedt
Sentrum 20, 3630 Rødberg