Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Kurs i mestring av depresjon eller belastning (KiD/KiB-kurs)

Kurs i mestring av depresjon eller belastning (KiD/KiB-kurs)

Avdelingen holder KiD/KiB-kurs jevnlig. Dato kommer her ved oppstart av nye kurs.

Kurs i mestring av depresjon eller belastning er lagt opp som undervisning hvor deltakerne lærer en kognitiv forståelsesmodell og tilhørende teknikker og metoder rettet mot å endre tanke og handlingsmønsteret som vedlikeholder og forsterker nedstemtheten/depresjonen

Kursene er ikke "samtaleterapi", men aktuelle problemområder tas opp generelt, og den enkelte arbeider videre med egne problemer ved å prøve ut metodene som læres på kursene i sitt dagligliv.

Metoden bygger på kognitiv sosial læringsteori og vektlegger at man ved depresjon eller belastninger har flere selvkritiske tanker, og økt aksept for slike tanker, om seg selv, andre og fremtiden. Eksempler på slike tanker kan være, "jeg er håpløs", "en kan ikke stole på noen" eller "ingenting nytter".

Et viktig element på kursene er derfor å lære å kjenne igjen og endre slike tanker. Et annet vesentlig element er å lære kursdeltakerne hvordan de kan øke aktiviteter, hendelser eller opplevelser som gir, eller tidligere har gitt glede, uten at disse aktivitetene forhindres av dårlig samvittighet. Det tredje hovedelementet i kursene er problemer knyttet til å forholde seg til andre mennesker, og fokus er på hvordan man kan bedre evnen til å sette grenser for seg selv og andre.

Kursene er evaluert og prøvet ut i Norge blant annet i det internasjonale "ODIN-prosjektet", et samarbeidsprosjekt mellom Nasjonalt folkehelseinstitutt og Universitetet i Oslo (1996-1999, Rapport 1999:2 fra Folkehelsa, Nævra, Dalgard). Kursene har vist seg å være et effektivt tiltak ved depresjon (Evaluering av Kurs i mestring av depresjon (KiD) våren 2001, Odd Steffen Dalgard).