Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Voksne og eldre

Leve hele livet

Levet hele livet er en kvalitetsreform for de over 65 år. Målet er at alle eldre skal få bedre hjelp og støtte til å mestre livet. Fokusområder:

• et aldersvennlig Norge

• aktivitet og fellesskap

• mat og måltider

• helsehjelp

• sammenheng i tjenestene

Les mer om Leve hele livet her