Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Leve hele livet

leve_hele_livet_800x450.png
Logo: Leve hele livet

«Leve hele livet – En kvalitetsreform for eldre» ble lagt frem i 2018.
Målet med reformen er at eldre kan mestre livet lenger og ha en trygg, aktiv og verdig alderdom.


Mer konkret skal Leve hele livet bidra til:

  • at eldre får flere gode leveår der de beholder god helse og livskvalitet, mestrer eget liv og får den helsehjelpen de trenger – når de har behov for den
  • pårørende som ikke blir utslitt, og som kan ha en jevn innsats for sine nærmeste
  • ansatte som opplever at de har et godt arbeidsmiljø, der de får benytte kompetansen sin og får gjort en faglig god jobb

Reformen har 5 hovedsatsingsområder:

1. Et aldersvennlig Norge
2. Aktivitet og fellesskap
3. Mat og måltider
4. Helsehjelp
5. Sammenheng i tjenestene

Et stort fokus i reformen er å utvikle gode, aldersvennlige samfunn for fremtiden. Det handler også om at innbyggere må ta ansvar for eget liv og helse, og gjerne planlegge mer for den dagen de selv blir eldre. Her kommer du til nettsiden plannleggelitt.no.
Hol kommune er også med i nettverket av aldersvennlige kommuner for å arbeide mer systematisk mot dette https://www.aldersvennlig.no/. Senteret for et aldersvennlig Norge er en del av regjeringens kvalitetsreform for eldre, Leve hele livet. Både arbeidsliv og næringsliv, kommuner og lokalsamfunn må involveres, og alt fra organisasjoner til sivilsamfunn, kunnskaps- og forskningsinstitusjoner må inkluderes. Sammen skal vi jobbe langsiktig for å skape et aldersvennlig samfunn som er godt for alle.

Det er avgjørende at eldre også tar i bruk egne ressurser for å møte alderdommens utfordringer og muligheter. Aktive eldre betyr friskere eldre. Senteret for et aldersvennlig Norge jobber for å mobilisere den eldre befolkningen, slik at de involveres i planlegging og utforming av egen alderdom https://www.aldersvennlig.no/programmet/

I kommunen har vi gjennomført flere spørreundersøkelser blant de over 55 år og 65 år, og vi er i gang med ulike prosjektgrupper på ulike områder.


Kontaktinformasjon til prosjektleder Siren R. Bjordal:
mobil 959 86 441 eller e-post: siren.rasmussen.bjordal@hol.kommune.no

 

Forankring av reformen i planverk i Hol kommune

Her finner du en filmsnutt om aldersvennlige samfunn

Ny undersøkelse: Slik planlegger vi alderdommen

Å spise sammen kan skape gode sosiale møteplasser og trivsel

Ut i 250 for pensjonister 2024 
      -husk å melde deg på!

 

Noen av de fineste øyeblikkene er planlagt

Hvorfor skulle det plutselig endre seg selv om du har levd en stund? Et godt liv hele livet handler ofte om å fortsette med mye av det du trives med i dag.

Du må bare planlegge litt