Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Gode nærmiljøer, aktive lokalsamfunn og trafikksikker kommune

Alle skal ha et godt og trygt sted å bo. Helsefremmende nærmiljø og lokalsamfunn er viktig for å styrke sosial bærekraft, og for å oppfylle den sosiale dimensjonen av FNs bærekraftmål "Gjør bosetninger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige". I dette ligger blant annet å sikre grøntareal i boligområder, trygge gang- og sykkelveier, sosiale møteplasser på tvers av generasjoner, trivsel og tilgjengelighet.

Trafikk

Hol kommune er en trafikksikker kommune. Godt trafikksikkerhetsarbeid gir oss et tryggere lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere. Kommunen er en viktig aktør i sikkerhetsarbeidet, og har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker Kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Viken fylkeskommune. Å bli godkjent som Trafikksikker Kommune er ingen garanti for fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet.

Les mer her om trafikksikker kommune