Kontakt oss Ledige stillinger Min side

Trafikksikker kommune

- for et tryggere lokalmiljø

Logo Trafikksikker kommune
Trafikksikker kommune - Logo

 

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir oss et tryggere lokalmiljø, mindre skader og fornøyde innbyggere.

 

I dag er det 141 kommuner som er godkjent som Trafikksikker Kommune (oktober 2022).

 

Trygg trafikk har i samarbeid med fylkeskommunene utarbeidet kriterier som må oppfylles for godkjenningsordningen.

 

Kriterier for å bli trafikksikker kommune

 

Hol ble trafikksikker kommune i 2019 og er regodkjent for 2023-2025 

I rapporten fra godkjenningsmøtet i 2019 står bl.a.:

«Kommunen er en viktig aktør i trafikksikkerhetsarbeidet. Som veieier, barnehage - og skoleeier, arbeidsgiver, kjøper av transporttjenester og ansvarlig for beboernes helse og trivsel, har kommunen et stort ansvar for å forebygge ulykker. Gjennom lover og forskrifter har kommunen plikt til å arbeide systematisk med ulykkesforebyggende arbeid i alle sektorer.

Godt trafikksikkerhetsarbeid gir kommunen bra omdømme, færre skader, og fornøyde innbyggere.

Hol kommune har valgt å ivareta dette ansvaret gjennom konseptet Trafikksikker Kommune, levert av Trygg Trafikk i samarbeid med Buskerud fylkeskommune. Konseptet består av kriterier som alle sektorer i kommunen må oppfylle. Dette arbeidet skal forankres i hver sektors ledelse og være kjent for de ansatte. Konseptet skal bidra til å systematisere trafikksikkerhetsarbeidet.

"Å bli godkjent som Trafikksikker Kommune er ingen garanti for fravær av ulykker, men godkjenningen er et kvalitetsstempel for godt, målrettet og helhetlig arbeid med trafikksikkerhet."

 

Sist endret: 22.05.2024